Sökning: "Revealed Preference"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade orden Revealed Preference.

 1. 1. Issues in Urban Travel Demand Modelling : ICT Implications and Trip timing choice

  Författare :Maria Börjesson; Staffan Algers; Kay Axhausen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Journey; Mathematical model; Origin traffic ; Time; Telecommuting; Journey time; Variability; Stated preference; Delay; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Travel Demand; ICT; Tele-substitution; Revealed Preference; Stated Preference; Mixed Logit; Unobserved Heterogeneity; Travel Time Uncertainty; Schedule Delay;

  Sammanfattning : Travel demand forecasting is essential for many decisions, such as infrastructure investments and policy measures. Traditionally travel demand modelling has considered trip frequency, mode, destination and route choice. This thesis considers two other choice dimensions, hypothesised to have implications for travel demand forecasting. LÄS MER

 2. 2. Welfare Environment and Tourism in Developing Countries

  Författare :Jessica Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare measures; recreation; indivisible in consumption; choke price; stated preference; revealed preference; coral reefs; Zanzibar; payment vehicle; economic transition; trickle down; bargaining power; Nash bargaining solution; focal point; informal and formal rights; local institutions;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Testing for Rationality, Separability and Efficiency

  Författare :Per Hjertstrand; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Revealed preference; Regional convergence; Rationality; Nonparametric; NONPAR test; LP test; GARP; Efficiency; Data Envelopment Analysis DEA ; Afriat’s Theorem; Bootstrap; Swofford and Whitney test; Weak separability;

  Sammanfattning : This thesis aims to propose, evaluate and apply test procedures for rationality, weak separability and efficiency. In particular, it focuses on nonparametric revealed preference procedures. LÄS MER

 4. 4. Sensory, attitudinal, and contextual aspects of the meal : health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity

  Författare :Erika Rapp [Nordin]; Åsa Öström; Inga-Britt Gustafsson; Judith Annett; Inger M. Jonsson; Mai-Lis Hellénius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :Abdominal fat; Basic tastes; Bitterness; BMI; Coronary heart disease; Dietary fat content; Eating context; Food; HDL-cholesterol; Health promotion; Intervention; Meal; Perception; Preference; PROP; Beska; BMI; Bukfetma; Fetthalt; Grundsmaker; HDL-kolesterol; Hjärtinfarkt; Hälsa; Intervention; Mat; Måltidsmiljö; Preferens; PROP; Sensitivitet; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att undersöka mat- och måltidsrelaterade faktorer som bidragande orsak till övervikt och hjärt-kärlsjukdom.I en sensorisk studie jämfördes individer som insjuknat i hjärtinfarkt med en frisk kontroll-grupp med avseende på preferens för mat med hög respektive låg fetthalt, smakkänslighet för grundsmakerna (surt, beskt, salt, sött, umami och metalliskt) samt det beska ämnet 6-n-propylthiouracil (PROP). LÄS MER

 5. 5. Passengers’ choices in multimodal public transport systems : A study of revealed behaviour and measurement methods

  Författare :Ulrik Berggren; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Public transport; Travel behaviour; Revealed preferences; Travel survey;

  Sammanfattning : The concept of individual choice is a fundamental aspect when explaining and anticipating behavioural interactions with, and responses to, static and dynamic travel conditions in public transport (PT) systems. However, the empirical rounding of existing models used for forecasting travel demand, which itself is a result of a multitude of individual choices, is often insufficient in terms of detail and accuracy. LÄS MER