Sökning: "Return migration"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Return migration.

 1. 1. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Klinthäll; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Return migration; immigrants; labour migration; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingsarbetets främsta syfte har varit att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att återvandra, samt att kartlägga återvandringen från Sverige 1968-1996 avseende sammansättning och utvecklingsmönster. Analysen har bedrivits ur ett arbetsmarknadsekonomiskt perspektiv, med fokus på den långsiktiga utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. LÄS MER

 2. 2. Ecology of red admiral migration

  Detta är en avhandling från Department of Animal Ecology, Lund University

  Författare :Oskar Brattström; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nymphalidae; Lepidoptera; migration patterns; migration; genetic structure; AFLP; lipid content; Inachis io; stable isotopes; orientation; navigation; weather; Animal ecology; red admiral; Vanessa atalanta; Djurekologi;

  Sammanfattning : The red admiral (Vanessa atalanta) is a migratory butterfly that can be found in North America, North Africa, Europe and some parts of Asia. In Europe the main part of the population spend winter in the Mediterranean region and the following spring leave this area to breed further to the north. LÄS MER

 3. 3. Striving against adversity. the dynamics of migration, health and poverty in rural South Africa

  Detta är en avhandling från Umeå : Epidemiologi och folkhälsovetenskap

  Författare :Mark A Collinson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; migration; temporary migration; permanent migration; refugee settlement; socioeconomic status; HIV transmission; adult mortality; child mortaality; returning to die; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning :  Background: The study is based in post-apartheid South Africa and looks at the health and well being of households in the rural northeast. Temporary migration remains important in South Africa because it functions as a mainstay for income and even survival of rural communities. LÄS MER

 4. 4. The answers you seek will never be found at home Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Maarja Saar; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER

 5. 5. Lost in Mobility? Labour Migration from Baltic Lithuania to Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Indre Genelyte; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intra-EU mobility; East-West labour migration; Lithuania; Sweden; social transformation; Hirschmanian model.; rörlighet inom EU; öst-västlig arbetskraftsmigration; Litauen; Sverige; social omvandling; Hirschmans modell.;

  Sammanfattning : This thesis seeks to make both theoretical and empirical contributions to the understanding of intra-EU mobility, with a focus on labour migration from Lithuania to Sweden. Inspired by a critical realist perspective, the thesis aims to help to explain the dynamics and individual decision-making behind mass labour emigration from the Baltic states, its socioeconomic consequences and policy responses. LÄS MER