Sökning: "Retroactivity"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Retroactivity.

 1. 1. Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt

  Författare :Katarina Fast Lappalainen; Karin Åhman; Teresa Simon Almendal; Janne Salminen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Retroactive; Retroactivity; Retrospective; Retrospectivity; Retroactive taxation; Retroactive tax law; Legitimate expectations; Principle of Equality; Principle of Proportionality; Abuse of law; Retroaktivitet; Retroaktiva effekter; Princip om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning; Retroaktiv skattelag; Retroaktiv beskattning; Berättigade förväntningar; Legitima förväntningar; Legitima förhoppningar; Likhetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Rättskraft; Rättsmissbruk; Förfarandemissbruk; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. LÄS MER

 2. 2. Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

  Författare :Jan Darpö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; miljörätt; förorening; förorenad mark; ansvar; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : This study examines legal issues concerning contaminated areas (land and water areas polluted by industrial or other human activities). It focuses on legal obligations on the various parties who have been involved in the activities causing the pollution, or in other ways are connected to such areas. Certain prerequisites determine the examination. LÄS MER