Sökning: "Retinal Circulation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Retinal Circulation.

 1. 1. Experimental porcine models of retinal ischemia

  Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

  Författare :Håkan Morén; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; retinal ischemia; animal model; multifocal electroretinography; intraarterial coiling; retinal vasculature;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Näthinnan (retina) ligger längst bak i ögat och fungerar som filmen i en kamera. Stavar och tappar registrerar ljus och signalen går via nerver till syncentra i hjärnan. Blodkärl löper genom näthinnan och förser cellerna med syre och näring samt transporterar bort slaggprodukter. Kärlsjukdomar, som t. LÄS MER

 2. 2. Studies on Retinal Circulation in Experimental Animals, Healthy Human Eyes and Eyes with Diabetic Retinopathy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lidija Tomić; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Retinal Circulation; Labelled Microsphere Technique; Monkeys; Blue Field Simulation; Macular Leukocyte Velocity; Fluorescein Angiogram; Mean Transit Time; Impulse-Response Technique; Arterio-Venous Passage Time; Vessel Diameter; Oxygen; Carbin Dioxide; Diabetes Retinopathy; MEDICINE Physiology and pharmacology Ophtalmology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Oftalmologi;

  Sammanfattning : The retina is a highly metabolically active tissue with large demands on the supply of nutrients. Disorders affecting the retina often include some vasculopathy with an impact on retinal circulation. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Angiographies in Human Healthy Eyes and in Open-angle Glaucoma Retinal Mean Transit Time and Optic Nerve Head Circulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Bjärnhall; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Physiology and pharmacology Ophtalmology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Oftalmologi;

  Sammanfattning : Purpose of the studies was to develop a more robust technique to determine retinal mean transit time in healthy and in glaucoma eyes and to evaluate the circulation of the optic nerve head in glaucoma patients.The retinal mean transit time impulse-response method was evaluated in human healthy eyes and normal values and reproducibility were tested. LÄS MER

 4. 4. Effects of Ischaemia on the Neuroretina and Retinal Blood Vessels

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Bodil Gesslein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein kinase C; tumor necrosis factor; mitogen-activated protein kinases; pig; blood vessels; mfERG; Retinal ischaemia; vascular endothelial growth factor; hypoxia-inducible factor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Om blodkärlen i ögat läcker eller om blodflödet stoppas får inte näthinnan den mängd syre och näring som den behöver. Detta tillstånd kallas ischemi och kan leda till att näthinnans celler skadas. Näthinnan ligger längst bak i ögat och fungerar som filmen i en kamera. LÄS MER

 5. 5. The cerebral circulation in preeclampsia : abnormalities in autoregulation and perfusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Författare :Michael A. Belfort; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preeclampsia; eclampsia; autoregulation; cerebral perfusion pressure; Doppler; central retinal artery; ophthalmic artery; middle cerebral artery; magnesium sulfate; nimodipine; headache; scotomata;

  Sammanfattning : Background: Eclampsia continues to be a major cause of maternal death. Abnormal cerebral blood flow and autoregulation may play an important role in the causation. Doppler ultrasound now allows assessment of the pathophysiology of preeclampsia, and the mechanisms of action of drugs used to treat it. LÄS MER