Sökning: "Requirement"

Visar resultat 1 - 5 av 827 avhandlingar innehållade ordet Requirement.

 1. 1. Proactive Software Complexity Assessment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Vard Antinyan; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complexity; metric; measure; code; requirement; software quality; technical risk; technical debt; continuous integration; agile development;

  Sammanfattning : Large software development companies primarily deliver value to their customers by continuously enhancing the functionality of their products. Continuously developing software for customers insures the enduring success of a company. LÄS MER

 2. 2. Definition and validation of requirements management measures

  Detta är en avhandling från Umeå : Datavetenskap

  Författare :Annabella Loconsole; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Requirement; Measures; Volatility; Theoretical Validation; Empirical Validation; Prediction Model; Correlational Study; Subjective Estimation.; TECHNOLOGY Information technology Computer science Software engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Programvaruteknik;

  Sammanfattning : The quality of software systems depends on early activities in the software development process, of which the management of requirements is one. When requirements are not managed well, a project can fail or become more costly than intended, and the quality of the software developed can decrease. LÄS MER

 3. 3. The requirement democratic elections in international law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Richard Juma-Nyabinda; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International law; Folkrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine the legal status of the requirement of democratic elections in international law. The starting point of this legal analysis is article 38 (1) of the International Court of Justice, which provides the list of classical sources for the process of law making within the international legal system. LÄS MER

 4. 4. The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups : On the Tension Between Regulatory Law and Company Law

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Britta Behrendt Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Solvency II; insurance group; group SCR; solo SCR; own funds; hierarchy of norms; group supervision; Insurance Business Act; consolidation method; limited liability; German company law; Swedish company law; Limited Liability Put Option; Solvens II; försäkringsgrupp; gruppbaserat solvenskapitalkrav; egna medel; normhierarki; grupptillsyn; FRL; konsolideringsmetod; aktieägares ansvarsbegränsning; tysk bolagsrätt; svensk bolagsrätt; svensk associationsrätt; ömsesidiga försäkringsbolag; hybridbolag;

  Sammanfattning : Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal framework. Insurance undertakings that are part of an insurance group must be sufficiently capitalized both at company level and at group level. LÄS MER

 5. 5. Multi-Criteria Optimization of System Integration Testing

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Sahar Tahvili; Mälardalens högskola.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer Science; datavetenskap; Software Testing; Optimization; Integration Testing; Decision Support System; Dependency; Test Scheduling; Requirement Coverage;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Rollen av mjukvara kan inte frånses från samhällets framsteg, med en direkt inverkan på våra dagliga liv. Att förbättra kvaliteten på mjukvaruprodukter har blivit allt viktigare för programvaruföretag under de senaste årtiondena. LÄS MER