Sökning: "Religious Field"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden Religious Field.

 1. 1. The Vulnerable Power of Worship A Study of a Power Approach to Contextualization in Christian Mission

  Detta är en avhandling från Studia Missionalia Svecana

  Författare :Mats Rydinger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Ritual Strategies; Religious Field; Power negotiation; Mission; Contextualization; Missio Dei; Religion och teologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the process of contextualizing the Christian discourse with a specific focus on worship and power negotiation. The study is based on literature, interviews and approximately six months of fieldwork in the U.S. in the years 1996,1998, and 2004. LÄS MER

 2. 2. Om befrielseteologins uppkomst i Latinamerika. En sociologisk analys av religiös förändring. On the Rise of Liberation Theology in Latin America. A Sociological Analysis of Religious Change

  Detta är en avhandling från Studia Missionalia Svecana

  Författare :Ulf Borelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; religious change; Latin America; Liberation Theology; field; habitus; capital; Catholic Action; students; MIEC; Pax Romana; JECI; Bourdieu; Gutiérrez; Giménez; Alves;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study is to contribute to our understanding of religious change and to an explanation of the phenomenon. The emergence of the theology of liberation is an important case of religious change in Latin America during the 1960s. Hence, the focus of this study is on how and why the theology of liberation emerged. LÄS MER

 3. 3. Christianity, Generation and Narrative : Religious Conversion and Change in Sidama, Ethiopia, 1974–2012

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Erik Egeland; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christianity in Ethiopia; Conversion Narratives; Religious Change; Modernity; Social Generation; Sidama; SNNPRS; Southern Ethiopia; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

  Sammanfattning : This study presents narratives concerning religious conversion and change in Evangelical-Pentecostal Christian communities in the Sidama zone, Southern Ethiopia. The study is based on narrative data collected through field research, which mainly focuses on the period 1974–2012. LÄS MER

 4. 4. Insikt och närvaro : : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 5. 5. Inside the Guru's Gate : : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER