Sökning: "Religionskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Religionskunskap.

 1. 1. Läromedel i praktiken : Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet

  Författare :Tomas Widholm; Hans Nilsson; Anna Johnsson Harrie; Kjell O. Lejon; Geir Skeie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religious Education; Teaching materials; Use of teaching materials; Textbook; Secondary school; Teachers; Frame factors; Digital equipment; Classroom observations; Religionskunskap; Religionsdidaktik; Läromedel; Läromedelsbruk; Lärobok; Gymnasieskolan; Lärare; Ramfaktorer; Digitalisering; Klassrumsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka läromedelsbruk i religionskunskap på den svenska gymnasieskolan. Studien argumenterar för en vid förståelse av vad som kan betraktas vara läromedel.Resultaten visar att lärare använder en mångfald av läromedel. Förutom läroboken används olika typer av texter. LÄS MER

 2. 2. Livsfrågor och religionskunskap : En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

  Författare :Björn Falkevall; Staffan Selander; Karin Sporre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; curriculum studies; teacher education; questions of life; existential questions; dialogicity; utterances; chains of utterances; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on “livsfrågor” (questions of life) a typical Swedish concept introduced in the RE syllabus in the curriculum for compulsory schools in 1969. The study poses three questions: what can qualify as a “livsfråga”, why are they regarded important, and how do they fit into teaching? The main purpose is to study differences of the concept in two materials. LÄS MER

 3. 3. Vilket religionskunskapsämne? : Ämneskonstruktioner i religionskunskap på gymnasiet med samtalsförhandlingar i centrum

  Författare :Anders Karlsson; Per Pettersson; Kerstin von Brömssen; Ann-Britt Enochsson; Erik Alvstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religious education; classroom study; negotiations; subject construction; digital discussions; relief theory; classroom discussions; Religionsdidaktik; klassrumsstudie; förhandlingar; ämneskonstruktion; digitala diskussioner; reliefteori; klassrumsdiskussioner; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe one educational sequence in religious education.  The study shows articulations and negotiations in the religious education classroom, as well as on digital discussion forums. Two questions are the core of the explorative case study. LÄS MER

 4. 4. Skolboks-islam : Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap

  Författare :Kjell Härenstam; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärares samtal om etik : Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Författare :Helena Anderström; Osbeck Christina; Kerstin von Brömssen; Robert Thornberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER