Sökning: "Religion perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden Religion perspektiv.

 1. 1. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Karlstad : Institutionen för ekonomi, Centrum för tjänsteforskning, Univ

  Författare :Per Pettersson; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; Church of Sweden; critical incident; customer; individualism; lifelong; lifetime perspective; logic; paradigm; producer; quality; relationship; religion; secularisation; service; service society; social mechanism; values.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Sociology of Religion; Religionssociologi; Religion; values; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the social mechanisms that affect people'srelationships with the Church of Sweden. Interest is primarily focused on the majorityof the Swedish population who belong to the Church of Sweden, but who rarely makeuse of its services. This aim is accomplished in two ways. LÄS MER

 2. 2. Att vara kroppssubjekt : Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kirsten Grønlien Zetterqvist; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; existential issues; phenomenology; giving birth; feminism; Sara Lidman’s: Lifsens rot; in-perspective; to be and to become; ontology; body subject; being; the meaning of life; Songe-Møller; Irigaray; Religionsvetenskap Teologi; existentiella frågor; fenomenologi; födelse; feminism; Sara Lidmans: Lifsens rot; i-perspektiv; är och blir; ontologi; kroppssubjekt; varat; livsmening; Songe-Møller; Irigaray; Eriksson; Butler; Beauvoir; Moi; Heidegger; Merleau-Ponty; Furberg; Holmberg; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In the complex of problems concerning women and fertility there is a focal point where central issues meet. The aim of this study is to draw up conceptions that can be of use to individual women who relate their fertile life situations to issues regarding the meaning of their lives. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer : Svenska kyrkan ur tjänsteteroretiskt och religionssociologiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Per Pettersson; Karlstads universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church of Sweden; critical incident; customer; individualism; lifelong; lifetime perspective; logic; paradigm; producer; quality; relationship; religion; secularisation; service; service society; social mechanism; values; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the social mechanisms that affect peoples relationships with the Church of Sweden. Interest is primarily focused on the majority of the Swedish population who belong to the Church of Sweden, but who rarely make use of its services. This aim is accomplished in two ways. LÄS MER

 4. 4. Guds karneval : en religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens spiritualitet

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Dagfinn Ulland; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Boily spirituality; Toronto; Blessing; Christianity; Religious Studies and Theology; Kristendom; ecstasy; Religion och teologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to study how to interpret ecstatic spirituality, illustrated by the Toronto Blessing, from a religio-psycho¬logical point of view. The study is a qualitative research based on inter¬views, field observations and written documents. LÄS MER

 5. 5. Att ta skriken på allvar Etiska perspektiv på självdestruktivt beteende

  Detta är en avhandling från Uppsla : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rikard Friberg von Sydow; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; self-destructive behavior; self-injurious behavior; non-suicidal self-injury; self-harm; suicide; parasuicide; ethics; anorexia nervosa; dualism; body theology; body modification; body feminism; body art; carnal art.; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This dissertation has multiple goals. First to analyze self-destructive behavior and its relations to ethics. Secondly to evaluate four different ethical perspectives regarding self-destructiveness from a certain position of human nature. LÄS MER