Sökning: "Regulatory B cells"

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade orden Regulatory B cells.

 1. 1. Regulatory Factors that Reveal Three Distinct Adipocytes The Brown, the White and the Brite

  Detta är en avhandling från Stockholm : The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Tomas B. Waldén; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocyte; UCP1; brite; brown; white; Hox Zic; miRNA; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Adipose tissues have long been considered to derive from a common origin. Even the functionally different brown and white adipose tissues were generalized to share a common origin. Brown adipose tissue is a highly innervated and vascularised tissue containing multilocular and multimitochondrial brown adipocytes. LÄS MER

 2. 2. Regulatory Immune Responses and Repair Mechanisms in Atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Författare :Sara Rattik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; T helper 2 cells; ApoB100; Regulatory B cells; Regulatory T cells; Smooth muscle cells; IL-22.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtkärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden och den bakomliggande orsaken är oftast ateroskleros. Ateroskleros, eller åderförkalkning, medför att blodkärlens väggar blir tjocka och förlorar sin normala rörlighet på grund av inlagring av fett och bildningen av ett s.k. aterosklerotiskt plack. LÄS MER

 3. 3. Regulatory properties of dendritic cells and B cells in adaptive immunity

  Detta är en avhandling från Bengt Johansson-Lindbom, Dept. of Immunotechnology, Sölvegatan 33A, 223 62 Lund

  Författare :Bengt Johansson Lindbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Immunology; Cellular differentiation; Cytokines; Dendritic cells; B lymphocytes; T lymphocytes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människans immunsystem utgörs av en komplex sammansättning av celler och molekyler, som interagerar med varandra men även med kroppens övriga vävnader. Dess huvudsakliga uppgift är att förse sin värd med ett försvar mot yttre och inre förhållanden, som kan orsaka denna skada, t.ex. LÄS MER

 4. 4. T Regulatory Cells – Friends or Foes?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Camilla Lindqvist; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Treg; T regulatory cell; FoxP3; CD25; CLL; B-cell lymphoma; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Clinical immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Klinisk immunologi; Klinisk immunologi; Clinical Immunology;

  Sammanfattning : T regulatory cells (Tregs) have been extensively studied in patients with cancer or autoimmunity. These cells hamper the immune system’s ability to clear tumor cells in cancer patients. In autoimmune diseases, on the other hand, they are not able to restrain autoreactive immune responses. LÄS MER

 5. 5. Function and Regulation of B-cell Subsets in Experimental Autoimmune Arthritis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna-Karin E. Palm; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; B cells; marginal zone; autoimmune arthritis; spleen; lymph node; antigen presentation; Fc gamma receptor IIb; complement receptors 1 and 2; mast cells; Biologi med inriktning mot molekylär immunologi; Biology with specialization in Molecular Immunology;

  Sammanfattning : B lymphocytes play a significant role in autoimmune arthritis, with their function stretching beyond autoantibody production to cytokine secretion and presentation of autoantigen. However, the involvement and activation of different B-cell subset in the autoimmune response is not fully clear. LÄS MER