Sökning: "Regional utveckling-- Sverige -- Norrland"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Regional utveckling-- Sverige -- Norrland.

 1. 1. Socio-economic dynamics in sparse regional structures

  Författare :Örjan Pettersson; Ulf Wiberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Northern Sweden; Norrland; Sparsely populated areas; Countryside; Rural change; Regional development; Forestry; Population; Welfare; Glesbygd-- Sverige -- Norrland; Regional utveckling-- Sverige -- Norrland; Norrland-- sociala förhållanden; Norrland-- ekonomiska förhållanden;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse socio-economic changes in northern Sweden. Focus is on the period 1985-2000. LÄS MER

 2. 2. Samverkansnätverk för innovation : en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning

  Författare :Malin Lindberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Social sciences; Samhällsvetenskap; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : In recent decades, politicians, civil servants and scientists have drawn attention to the role that joint action plays in the emergence of innovations. Among other things, the importance of the joint action networks with participants from different sectors of society has been stressed. LÄS MER