Sökning: "Reformatory"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Reformatory.

 1. 1. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Författare :Claes Levin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to find the factors and conditions that generate the success of the reformatory as a social institution and, at the same time, its well-known failure as a treatment organization. I try to understand why organizations like the reformatory exist and what meaning they have in our society. LÄS MER

 2. 2. Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? : Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

  Författare :Ulrika Norburg; Bengt Sandin; Roddy Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Children; class; criminality; criminal care; delinquency; discipline; masculinity normality; philanthropy; school; training school; visibility and youths; Barn; brottslighet; disciplinering; filantropi; fångvård; klass; maskulinitet; normalitet; skola; synliggörande; ungdomar; uppfostringsanstalt och vanart;

  Sammanfattning : År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Anstalten var en av de första anstalterna i Sverige som tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol till att insättas på uppfostringsanstalt. Dessutom tog Hall emot pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. LÄS MER

 3. 3. Myt och manipulation : Radikal psykiatrikritik i svensk offentlig idédebatt 1968-1973

  Författare :Anna Ohlsson; Inga Sanner; Petteri Pietikäinen; Lena Lennerhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; anti-psychiatry; 1960s and 1970s; history of psychiatry; R.D. Laing; David Cooper; mental illness; social control; sociopathy; Campaign for Mental Health; psychotherapy; radical criticism of psychiatry; reformatory criticism of psychiatry; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to study radical criticism of psychiatry in public discussion in Sweden between 1968 and 1973. Although it was not the first time psychiatry had been challenged, the debate during these years displayed an unprecedented intensity. LÄS MER

 4. 4. Att odla ett samhälle : Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst

  Författare :Jonas Larsson Kraus; John Rogers; Frans Lundgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation uses the metaphor of cultivating society to discuss social engineering as it came to expression in the texts and activities of Råby reformatory in Sweden during the 1840’s. The concept of the gardening state as expressed in Zygmunt Bauman’s Modernity and the Holocaust and James C. LÄS MER

 5. 5. Den isolerade medborgaren : Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt

  Författare :Frans Lundgren; Tore Frängsmyr; Anders Ekström; Roger Qvarsell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; birth of the social; liberal governmentality; moral technologies; liberal reformism; the solitary confinement penitentiary; criminal statistics; prison-photography; district visiting poor relief; the bildung-society for workers; the social question; mid 19th century Sweden; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the problem definitions and the governmental rationality of new activities aimed at reforming criminals, the poor and workers in Sweden during the mid-1800s. Three case studies analyse the solitary confinement penitentiary, the district visiting poor relief and the bildung-society for workers. LÄS MER