Sökning: "Reconstructed Dynamics"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Reconstructed Dynamics.

 1. 1. Jet Production and Parton Dynamics in Deep Inelastic Scattering

  Detta är en avhandling från Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

  Författare :Mattias Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; Elementary particle physics; DIS; ep scattering; HERA; H1; jets; small-x; Parton Dynamics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2001:Davidsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish All materia i vår värld består av protoner, neutroner och elektroner. För att förstå hur materian byggs upp av dessa partiklar behöver vi även förstå hur nukleonerna (protonerna och neutronerna) samt elektronerna (som vi i dagsläget anser vara grundläggande, "elementära") är uppbyggda, samt hur dess beståndsdelar (i fallet med nukleonerna) växelverkar med varandra. LÄS MER

 2. 2. Essays on Energy and Climate Policy – Green Certificates, Emissions Trading and Electricity Prices

  Detta är en avhandling från Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

  Författare :Anna Widerberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attitudes; Carbon Dioxide; Carbon Intensity; Climate Change; Electricity; Electricity Prices; Emissions Trading; Emission Allowances; Environment; Fairness; GARCH models; Lyapunov Exponents; Market Structure; Personal Carbon Allowances; Public Opinion; Reconstructed Dynamics; Stability; Tradable Energy Quotas; Tradable Green Certificates; Volatility;

  Sammanfattning : Paper I: An Electricity Trading System with Tradable Green Certificates and CO₂-emission Allowances Combinations of various policy instruments to deal with the threat of climate change are used throughout the world. The aim of this article is to investigate an electricity market with two different policy instruments, Tradable Green Certificates (TGCs) and CO₂ emission allowances (an Emission Trading System, ETS). LÄS MER

 3. 3. Data Assimilation in Fluid Dynamics using Adjoint Optimization

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Johan Lundvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Data assimilation; Inverse problem; Adjoint optimization; Burgers equation; nonlinear; Landweber; Initial pressure; Euler flow; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Data assimilation arises in a vast array of different topics: traditionally in meteorological and oceanographic modelling, wind tunnel or water tunnel experiments and recently from biomedical engineering. Data assimilation is a process for combine measured or observed data with a mathematical model, to obtain estimates of the expected data. LÄS MER

 4. 4. Dynamics and Mechanisms of Adaptive Evolution in Bacteria

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Song Sun; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; adaptive evolution; mutation; genome rearrangements; antibiotic resistance; gene amplification; genome reduction; directed evolution; Biologi med inriktning mot mikrobiologi; Biology with specialization in Microbiology;

  Sammanfattning : Determining the properties of mutations is fundamental to understanding the mechanisms of adaptive evolution. The major goal of this thesis is to investigate the mechanisms of bacterial adaptation to new environments using experimental evolution. LÄS MER

 5. 5. Computational analysis on the effects of variations in T and B cells. Primary immunodeficiencies and cancer neoepitopes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Gabriel Ndipagbornchi Teku; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Network topology; Network dynamics; network modeling; Network Simulation; T cells; B cells; Neoepitopes; Neoantigens; cancer;

  Sammanfattning : Computational approaches are essential to study the effects of inborn and somatic variations. Results from such studies contribute to better diagnosis and therapies. Primary immunodeficiencies (PIDs) are rare inborn defects of key immune response genes. Somatic variations are main drivers of most cancers. LÄS MER