Sökning: "Recall"

Visar resultat 1 - 5 av 225 avhandlingar innehållade ordet Recall.

 1. 1. How do you cue? self-generated retrieval cues and successfull recall

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Timo Mäntylä; Umeå universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Successful Recall; Cue Effectiveness; Compatibility; Distinctiveness; Self-generation;

  Sammanfattning : The present thesis deals with the determinants of good memory performance. A more specific objective of the thesis was to examine prerequisites for successful recall performance from the point of view of cue effectiveness. LÄS MER

 2. 2. Child Molesters and Children as Witnesses: Spatial Behaviour, Modus Operandi and Memory Recall

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jessica Ebberline; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Geographical offender profiling; spatial behaviour; modus operandi; memory recall; Dragnet; child molesters; geographical profiling; Modus operandi; confidence.; child witnesses; accuracy;

  Sammanfattning : Offenders who target children are a negative phenomenon in our society. These offenders are often seen as the worst of the worst of criminals and are therefore a priority for investigators trying to solve these crimes as fast as possible. LÄS MER

 3. 3. Tracking the Mind's Eye : Eye movements during mental imagery and memory retrieval

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mental Imagery; Eye Movements; Eye-tracking; Encoding; Recall; Memory Retrieval; Episodic Memory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between eye movements, mental imagery and memory retrieval in four studies based on eye-tracking experiments. The first study is an investigation of eye movements during mental imagery elicited both visually and verbally. LÄS MER

 4. 4. Inequality, Health, and Smoking

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Gustav Kjellsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health Inequality; Inequality measurement; Smoking; Survey Methods; Health survey; Hospitalization; Recall error; Recall periods; Concentration index; bounded variables;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fem fristående uppsatser som alla bidrar till den hälsoekonomiska litteraturen om socioekonomiska skillnader i hälsa och hälsorelaterat beteende. De två första uppsatserna, tillsammans med det tillhörande avsnittet i introduktionen, utgör en kompass för ojämlikhetsanalytiker i den snåriga diskussionen om hur vi bör mäta ojämlikhet i hälsa. LÄS MER

 5. 5. Child and Adult Witness Event Memory Reporting and Metamemory Capabilities: Social Aspects and Legal Professionals’ Opinions

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jens Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Probes; Repeated recall; Forensic interviewing; Eyewitness; Confidence; Event memory; Metamemory; Free recall; Focused questions; Feedback; Legal professionals; Beliefs; Opinions;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on aspects of the social context of child and adult eyewitness memory reports, along with their relation to report accuracy and metamemory performance. More specifically, it investigates the effects on memory reports and metamemory judgments of i) receiving feedback from co-witnesses, ii) being probed for further eventmemory reports, and iii) retelling eventmemory contents. LÄS MER