Sökning: "Railway policy"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Railway policy.

 1. 1. "Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till namnet" : SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920

  Författare :Lena Andersson-Skog; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; State Railways; Railway policy; competition; changes on the transport market; nationalization of railways; closing down; institutional theory; institutional framework; Statens järnvägar;

  Sammanfattning : This study investigates the extent and nature of the interaction between the political, institutional andeconomical development in the Swedish railway sector 1920-1980. The work deals with two main issuse,which may be summarized in the following question: has the Swedish railway policy contributed to orcounterbalanced the stagnation of the railways, especially in the post-war period? The basic premise has beenthat the institutional framework from the 19th century, was well adjusted to the requirements in thecontemporary industrialization process. LÄS MER

 2. 2. Mot framtiden på gamla spår? : Regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet

  Författare :Fredrik Andersson; Jan Ottosson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; agenda setting; institutions; Norrland; path dependency; policy making; railways; railway policy; regional interest groups; Sweden; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : In this dissertation the construction of two coastal railways, the East Coast Line and the Bothnia Line, in the Norrland region of northern Sweden is used as a case study of how regionally based interest groups are formed, and how they gain access to decision-making processes on a national level. In periods when a number of preconditions were in place, a window of opportunity opened for the coastal railway that the regional elites could exploit. LÄS MER

 3. 3. Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden

  Författare :Wanna Svedberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :gender mainstreaming; Transport Law; gender equality; Gender Legal Studies; Feminist Legal Studies; everyday life; Genus System Theory; Transport Policy; Gender Equality Policy; governance; legislation; Gender Equal Transport System; Public Transport Act; The Planning and Building Act; The Road Act; The Railway Act.;

  Sammanfattning : There is a strong connection between transports and power relations. Prevailing gender patterns show that women and men often tend to have different terms and conditions in matters relating to transport in everyday life. LÄS MER

 4. 4. Policy Analysis for Different Types of Decision-Making Situations

  Författare :Matts Andersson; Svante Mandell; Karin Brundell-Freij; Jonas Eliasson; Lars Hultkrantz; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transaction cost; transition cost; misalignment; parking policy; strategic interaction; spillover; resource flow; reference forecast; kilometer tax; minimum parking requirements; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute to decision support for policy makers in the transport sector. In order to frame the papers and to relate them to the broad field of “policy analysis”, I have structured the papers around a simple framework with three decision levels: responsibility, policy gap, and policy measure. LÄS MER

 5. 5. Makten över trafikpolitiken : Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut : en bok från PISA-projeket

  Författare :Carl Melin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; transportation policy; lobbying; political communication; public policy; interest groups; public opinion; corporatism; Sweden; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : In 1994 the Swedish government decided to begin an investigation to help shape future transportation policy. The most vital part of the investigation was to present suggestions about how transportation policy could be altered to become environmentally sound. LÄS MER