Sökning: "Ragnar Nilsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ragnar Nilsson.

 1. 1. Studien über den enzymatischen Kohlenhydratabbau

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Ragnar Nilsson; Stockholms högskola.; [1930]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marta Ronne; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER