Sökning: "Ragnar Nilsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Ragnar Nilsson.

 1. 1. Studien über den enzymatischen Kohlenhydratabbau

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Ragnar Nilsson; [1930]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Degradation Mechanisms of Heat Resistant Steel at Elevated Temperatures In an Iron Ore Pelletizing Industry

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Erik A. A. Nilsson; Marta-Lena Antti; Ragnar Tegman; Jan-Erik Svensson; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; stainless steel; Grate-Kiln; microstructure; corrosion; as-casted; thermal cycling; erosion; deposition; Engineering Materials; Materialteknik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the different degradation mechanisms of the stainless steel in a travelling grate in a Grate-Kiln iron ore pellet indurator. The travelling grate is a conveyor belt that transports green-body pellets to a rotary kiln while the pellets are being dried and pre-heated to a temperature of 900-1100 °C by recycled hot air. LÄS MER

 3. 3. Combinations of type 1 diabetes, celiac disease and allergy An immunological challenge

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Kivling; Maria Faresjö; Lennart Nilsson; Karin Åkesson; Ragnar Bjarnason; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The immune system is composed of a complex network of different cell types protecting the body against various possible threats. Among these cells are T-helper (Th) cells type 1 (Th1) and type 2 (Th2), as well as T regulatory (Treg) cells. LÄS MER

 4. 4. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marta Ronne; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER