Sökning: "Radiopharmaceutical technology"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Radiopharmaceutical technology.

 1. 1. Ensuring the intended volume is given the intended absorbed dose in radiotherapy: Managing geometric variations and treatment hazards

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Ola Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; safety; risk; hazard; organ motion; set-up; margins; volume definition; radiotherapy; accuracy; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Strålbehandling har sedan länge visat sig vara en bra metod för att behandla patienter med cancer. Den nya teknik som har introducerats under de senaste åren har möjliggjort ökade stråldoser till än mer begränsade volymer. LÄS MER

 2. 2. Radioiodine Therapy of Hyperthyroidism - Simplified patient-specific absorbed dose planning

  Detta är en avhandling från Helene Jönsson, Swedish Radiation Protection Authority, SE-171 16 Stockholm, Sweden

  Författare :Helene Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; absorbed dose. optimise; hyperthyroidism; therapy; 131-I; radioiodine; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Radiojodbehandling av sköldkörteln är den vanligaste radiofarmakaterapin. För att beräkna aktiviteten 131I som krävs för att ge en viss stråldos till sköldkörteln behöver sköldkörtelns massa och den individuella biokinetiken bestämmas. LÄS MER

 3. 3. Radiobiological studies with low energy ionizing radiation - dosimetric aspects

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Gustav Grafström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; low energy; Radiobiology; dosimetry; cell model; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; radiobiologi; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine; animal model;

  Sammanfattning : Background: During the last 20 years both in vitro and in vivo models have been developed for studies of the cell killing characteristics of low energy electrons, e.g. Auger electrons. This thesis deals with radiobiological effects of radiation from indium isotopes in V79 cells in vitro (Paper I-III) and the rat testis in vivo (Paper IVV). LÄS MER

 4. 4. Radiotherapy Gel Dosimetry: Development and Application of Normoxic Polymer Gels

  Detta är en avhandling från Helen Gustavsson, Department of Medical Radiation Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Helen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; proton; LET; FT Raman spectroscopy; MRI; normoxic gel; IMRT; 3D verification; polymer gel dosimetry; radiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Av de omkring 45 000 svenskar som årligen drabbas av cancer kommer ungefär hälften att botas, ofta med strålning som en del av behandlingen. Syftet med strålterapi är att oskadliggöra tumören, men utan att skada omgivande vävnad. LÄS MER

 5. 5. Internal dosimetry. Macroscopic, small-scale and microscopic perspectives

  Detta är en avhandling från Cecilia Hindorf, Dept. of Medical Radiation Physics, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Cecilia Hindorf; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine; B-cell lymphoma; Radioimmunotherapy; Radionuclide therapy; Internal dosimetry; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interndosimetri ur ett makroskopiskt och mikroskopiskt perspektiv Med interndosimetri menas den metod man använder för att bestämma en absorberad dos till en vävnad för ett radioaktivt ämne som är fördelat i kroppen. Absorberad dos, dvs den av strålningen deponerade energin per massenhet, mäts i enheten gray (1 J/kg = 1 Gy) och kan beräknas med ekvationerna som syns på omslaget. LÄS MER