Sökning: "Radiofarmaceutisk teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Radiofarmaceutisk teknik.

 1. 1. Photon Dose Calculations in a Fluence-Based Treatment Planning System: Data Processing, Implementation and Validation

  Författare :Lars Weber; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Nuclear medicine; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik; Nukleärmedicin; radiobiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Framgångsrik strålbehandling av cancerpatienter kräver att man kan bestämma den absorberade dosen i patienten med stor noggrannhet. Bara några enstaka procents avvikelse i absorberad dos kan ha betydelse för det kliniska resultatet avseende både tumörutläkning och normalvävnadsreaktioner. LÄS MER

 2. 2. Ensuring the intended volume is given the intended absorbed dose in radiotherapy: Managing geometric variations and treatment hazards

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Ola Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; safety; risk; hazard; organ motion; set-up; margins; volume definition; radiotherapy; accuracy; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Strålbehandling har sedan länge visat sig vara en bra metod för att behandla patienter med cancer. Den nya teknik som har introducerats under de senaste åren har möjliggjort ökade stråldoser till än mer begränsade volymer. LÄS MER

 3. 3. Radiotherapy Gel Dosimetry: Development and Application of Normoxic Polymer Gels

  Detta är en avhandling från Helen Gustavsson, Department of Medical Radiation Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Helen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; proton; LET; FT Raman spectroscopy; MRI; normoxic gel; IMRT; 3D verification; polymer gel dosimetry; radiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Av de omkring 45 000 svenskar som årligen drabbas av cancer kommer ungefär hälften att botas, ofta med strålning som en del av behandlingen. Syftet med strålterapi är att oskadliggöra tumören, men utan att skada omgivande vävnad. LÄS MER

 4. 4. MRI evaluation and image processing in gel dosimetry. A study of selected MRI properties and image processing in 3D gel dosimetry

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Peter Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; image registering; multi-slice; slice profile; ferrous sulphate; polyacrylamide; 3D volume acquisition; RF field; B1 field; relaxation time; T1; T2; spin-echo; multi-spin-echo; stochastic noise; nonuniformity; SNR; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom sjukvården används strålning för att behandla cancer. Vid strålbehandling är det viktigt att man i förväg vet precis hur strålningen ska ges till patienten för att resultatet av behandlingen skall bli bra. LÄS MER

 5. 5. Radiobiological studies with low energy ionizing radiation - dosimetric aspects

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Gustav Grafström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; low energy; Radiobiology; dosimetry; cell model; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; radiobiologi; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine; animal model;

  Sammanfattning : Background: During the last 20 years both in vitro and in vivo models have been developed for studies of the cell killing characteristics of low energy electrons, e.g. Auger electrons. This thesis deals with radiobiological effects of radiation from indium isotopes in V79 cells in vitro (Paper I-III) and the rat testis in vivo (Paper IVV). LÄS MER