Sökning: "Radical Constructivism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Radical Constructivism.

 1. 1. Tidig aritmetisk kunskapsbildning : Ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Göta Eriksson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radical Constructivism; model building; ontogenesis of arithmetic; counting scheme; cognitive system of self-regulation and self-organising; conceptual progression; longitudinal approach; special education.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : From a Radical Constructivist (RC) perspective this thesis deals with children’s construction of early arithmetic learning as an evolving process through the cognitive system of self-regulation and self-organising. Thus the child’s learning must guide teaching. RC views early arithmetic as verbal and preceding the system of written arithmetic. LÄS MER

 2. 2. Reflective thinking in mathematics. About students' constructions of fractions

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Arne Engström; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructivism; genetic epistemology; mathematics education; primary education; reflective thinking; Pedagogy and didactics; didaktik; Pedagogik; fractions; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with students' constructions of mathematical knowledge in the case of fractions from a radical constructivist perspective. Fractions are the first more abstracted mathematics met by students. LÄS MER