Sökning: "RNAi RNA-interference"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden RNAi RNA-interference.

 1. 1. Identification of intrinsic regulators in normal and malignant human hematopoiesis. An RNA-interference approach

  Författare :Roman Galeev; Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hematopoietic stem cell; RNA interference; Acute myeloid leukemia; myelodysplastic syndrome; genetic screens; next generation sequencing; genetic regulators;

  Sammanfattning : Bildandet av blodceller, hematopoesen, utgår från ett litet antal av de så kallade hematopoetiska stamceller som sitter i vår benmärg. Dessa celler har förmågan att ge upphov till alla mogna blodcellstyper av de tre hematopoetiska linjerna, samtidigt som de genom celldelning bibehåller sin egna mängd. LÄS MER

 2. 2. Construction of Adenovirus Vectors for Studies of Protein Function and RNA Interference

  Författare :Saideh Berenjian; Göran Akusjärvi; Mikael Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; Adenovirus; viral vectors; VA RNAI II; RNAi; Tet-ON OFF; RNA splicing; Mikrobiologi; Microbiology; Mikrobiologi;

  Sammanfattning : During an adenovirus infection the accumulation of alternatively spliced mRNAs is subjected to a tight temporal regulation. The IIIa protein is a structural protein expressed exclusively late after infection. LÄS MER

 3. 3. Functional Studies of Some Immune Relevant Genes in a Crustacean

  Författare :Haipeng Liu; Kenneth Söderhäll; Irene Söderhäll; Lage Cerenius; Ingrid Faye; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; anti-LPS factor; crayfish; hemocyte; innate immunity; melanization; phenoloxidase; RNA interference; WSSV; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : The freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus, mounts a strong innate immune response against microbes such as viruses and bacteria. In this thesis, a novel RNA interference (RNAi) method mediated with histone H2A was developed and applied in crayfish hematopoietic tissue cell cultures for gene functional studies. LÄS MER

 4. 4. Diamond-Blackfan Anemia: Erythropoiesis Lost in Translation

  Författare :Johan Flygare; Stefan Karlsson; Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Hematologi; Haematology; RNA interference; Erythropoiesis; Lentiviral vectors; Nucleolus; Diamond-Blackfan anemia; Gene therapy; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Diamond-Blackfan anemia (DBA) is a congenital erythroid aplasia that usually presents as macrocytic anemia during infancy. Linkage analysis suggests that at least four genes are associated with DBA of which two have been identified so far. LÄS MER

 5. 5. Anti-parasitic and anti-viral immune responses in insects

  Författare :Olle Terenius; Ingrid Faye; Kenneth Söderhäll; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hemolin; Hyalophora cecropia; Antheraea pernyi; Drosophila melanogaster; anti-viral; anti-parasitic; rna interference; microarray; innate immunity; Genetics; Genetik;

  Sammanfattning : Insects encounter many microorganisms in nature and to survive they have developed counter measures against the invading pathogens. In Drosophila melanogaster research on insect immunity has mainly been focused on infections by bacteria and fungi. LÄS MER