Sökning: "RFSL"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet RFSL.

 1. 1. Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970

  Detta är en avhandling från Umeå : Holzweg

  Författare :Andréaz Wasniowski; Uppsala universitet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; homosexuality; heteronormativity; gender; sexual deviation; homosexual movement; Daughter of bilitis; Mattachine Society; ONE; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; George Henry; Alfred Kinsey; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; RFSL; homosexualitet; heteronormativitet; normer; sexualvetenskap; sexologi; psykoanalys; representationalism; genus; queer; transvestitism; transsexualism; hermafroditism; masochism; sadism; sexualitet; skötsamhet; förbundshistoria; Kinseyrapporten; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; Gunnar Inghe; George Henry; Alfred Kinsey; Vilhelm Lundstedt; Gunnar Nycander; Anton Nyström; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Bror Gadelius; Henning Pallesen; Carl Regman; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; sexology; psychoanalysis; sexual norms; minorities; Swedish Federation for Lesbian Gay Bisexual and Transgender Rights; sexual deviations; sexuella normer; sexuella avvikelser; minoriteter; historia; idéhistoria; sexualitetshistoria;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the organisation today known as the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) and its activities from the founding year 1950 to around 1970. RFSL was the first Swedish organisation that worked for non-heterosexual persons. LÄS MER

 2. 2. Frivilliga organisationer och korporativ politik : En fallstudie av Folkhälsoinstitutets, RFSUs, RFSLs och Noaks arks samarbete om hivförebyggande samhällsinsatser

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Jan Magnusson; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-optation; political sociology; Folkhälsoinstitutet; RFSL; RFSU; Noaks ark; HIV prevention; Voluntary organizations; policy networks;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sexual behaviour, debut and identity among Swedish Schoolchildren

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa A. Kastbom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Sexual behaviour among schoolchildren and adolescents is a sparsely researched area and there are delicate methodological obstacles and ethical concerns when conducting such research. Still it is a subject that engages both parents and professionals. LÄS MER