Sökning: "Räl"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Räl.

 1. 1. Railway Open System Tribology

  Författare :Yezhe Lyu; Ulf Olofsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wheel; Rail; Brake; Environmental conditions; Tribology; Noise; Particle; Hjul; Räl; Broms; Miljöförhållanden; Tribologi; Ljud; Partiklar; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Tribology in the railway system is of increasing interest in the new railway era due to the demand for higher speed and load capacity. Since railway vehicles operate in an open environment, their performance depends greatly on temperature, humidity and natural and artificial contaminants. LÄS MER

 2. 2. Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure

  Författare :Niclas Svensson; Mats Eklund; Tomas Kåberger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Enviornmental management; railways; life cycle perspective; environmental pressures; material use; Miljöledning; järnvägar; livscykelperspektiv; miljöpåverkan; materialhantering; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att förbättra möjligheter till miljöledning av järnvägens infrastruktur genom att utveckla en metod för att rikta in ansträngningar på att minska miljöpåverkan från infrastrukturens produkter. Metodens används i ett byggprojekt och dess robusthet blir testad. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of wayside condition monitoring technologies for condition-based maintenance of railway vehicles

  Författare :Robert Lagnebäck; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) is an iron ore mining company in Sweden that strives to be one of the leading suppliers of iron ore products. In the chain from mining to end customers, transportation efficiency plays a mayor role in the outcome of the company's total financial result. LÄS MER

 4. 4. Maintenance performance indicators (MPIs) for railway infrastructure : identification and analysis for improvement

  Författare :Thomas Åhrén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : With increasing awareness that maintenance not only ensures safety and track performance, but also creates additional value in the business process; many infrastructure managers and owners are treating maintenance as an integral part of the business process. This is also true for the Banverket (Swedish National Rail Administration). LÄS MER