Sökning: "RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt.

 1. 1. Intern kommunal kompetensfördelning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Höök; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the competence to make decisions is divided between different organs withinthe municipalities. The duties of a municipality are divided between the directly electedassembly and the indirectly elected committees. LÄS MER

 2. 2. Förvaltning som verksamhet – bidrag till offentligrättens allmänna läror Administration as activity: Contributions to the general theory of public law

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Tormod Otter Johansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; offentlig rätt; allmänna läror; förvaltningsrätt; rättsvetenskap; offentlig förvaltning; rättsteori;

  Sammanfattning : The thesis gives a contribution to the general theory of administrative and public law in order to develop a systematic and conceptual framework for better and more realistic descriptions of public administration. The central claim is that administrative law should take as its starting point the fact that public administration is concrete activity. LÄS MER

 3. 3. En myndighet i samverkan Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Enqvist; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Wenander Henrik; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social insurance; Social Insurance Agency; Public Employment Service Agency; Health Care Providers; health care; rule of law; administrative law; social security law; cooperation; public authorities; sickness benefits; vocational rehabilitation; return-to-work; secrecy; data protection; investigation measures; rättsvetenskap; juridik; socialförsäkringsrätt; allmän förvaltningsrätt; offentlig rätt; statsrätt; konstitutionell rätt; offentlighet- och sekretess; dataskydd; GDPR; rehabiliteringskedjan; rehabilitering; återgång i arbete; Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen; hälso- och sjukvården; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyzes the legal conditions under which the Swedish Social Insurance Agency may engage in cooperation with the Swedish Public Employment Service and Swedish Health Care Providers (both public and private), regarding rehabilitation, information exchange and investigation measures in individual sick leave insurance cases. It also presents an analysis of whether these legal conditions contribute to safeguarding legality and legal certainty when the Social Insurance Agency is involved in cooperation. LÄS MER

 4. 4. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 5. 5. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Ruth Mannelqvist; Åsa Gunnarsson; Anna Hollander; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; public law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER