Sökning: "RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt.

 1. 1. Borgensliknande säkerhetsrätter

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik

  Författare :Torbjörn Ingvarsson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Civil Law; Civilrätt; borgen; accessoritet; regress; stödbrev; letter of comfort; letter of intent; bankgaranti; försäkring; tredjemanspant; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning :  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelspatent : patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Bengt Domeij; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Civil Law; Civilrätt; Patent; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The study reviews the legal issues associated with patent protection for pharmaceuticals in Europe. It is explored how manufacturers of innovative drugs can and do use the patent system to protect and defend products of their research. LÄS MER

 3. 3. Okonventionella varumärken : - form, färg, doft, ljud

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Erika Lunell; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Private Law; civilrätt; trade mark; unconventional mark; shape mark; hologram mark; colour mark; scent mark; sound mark; distinctive character; graphic representation; Juridik; Law; Intellectual Property Law;

  Sammanfattning : This dissertation deals with new types of marks – shape marks, colour marks, feel marks, hologram marks, motion marks, sound marks, scent marks and taste marks – which, as an option or complement to conventional word or figure marks, are being increasingly used as trade marks in the market place. This trend gives rise to legal and practical questions related to the application of already established trade mark principles in the new context. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap i rättslig belysning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Anna Singer; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Parenthood, from a legal perspective, has always been perceived as a rather unambiguous concept in Swedish legislation. It is the biological parent of a child who should be given legal status as parent and thereby also all the rights and duties of a parent. LÄS MER

 5. 5. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar : en jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Marie Karlsson-Tuula; Marie Tuula; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private Law; civilrätt; Insolvency law; liquidation procedures; reoganisation procedure; reoganization business; compositions; american bankruptcy law; bankruptcy code; bankruptcy rules; pro-debtor; pro-creditor; rescueproceeding; contracts; contracts in insolvency situation; 365 § Bankruptcy code; insolvency; rehabilitation; sale of goods; insolvensrätt; företagsrekonstruktion; juridik och lagstiftning; Sverige; USA; Rättsvetenskap; Law; Reorganization business; bankruptcy;

  Sammanfattning : Insolvency law is the rooth of commercial and financial law because it obliges the legislator to chose. There is not enough money to go round so the law must chose who to pay. The law must always decide who is to bear the risk so there is always a winner and a loser. LÄS MER