Sökning: "Quality of Service"

Visar resultat 1 - 5 av 562 avhandlingar innehållade orden Quality of Service.

 1. 1. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Johan Anselmsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; service technology; customer characteristics; self-service technology; service marketing; Service quality; technology-based self-service; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I litteraturen kring marknadsföring av tjänster har det i flera sammanhang diskuterats hur tjänster baserade på kombinationer av kundmedverkan och teknologi kan erbjudas till kunden. Exempel som behandlats är bankers uttagsautomater, självbetjäning på bensinstationer och automatiska banktjänster över telefon. LÄS MER

 2. 2. Aspects of Quality Using Quality Measurements to Improve Computer Network Performance

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pehr Söderman; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : As computer networks grow in complexity, measuring the performance becomes a challenge. Intrinsic properties of the networks capability to transport data, such as bandwidth, latency, loss, and error rate are not always enough to provide a clear picture of how well the network can satisfy the users' expectations. LÄS MER

 3. 3. Improving user comprehension and entertainment in wireless streaming media introducing cognitive quality of service

  Detta är en avhandling från Umeå : Datavetenskap

  Författare :Greger Wikstrand; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multicast channels; Quality of Service; Cognitive QoS; Wireless LAN; Multiaccess Communication; IEEE 802.11; Displays; Mobile Communications; Video Coding; Tracking; Animation; Cognitive Psychology; Experience Design; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : In future mobile networks service quality might be poor. A new measure is needed to be able to assess services in terms of their effectiveness and usefulness despite their lacking visual appeal. Cognitive Quality of Service is a way to measure the effectiveness in use of a networked service. LÄS MER

 4. 4. Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter: En analys och kritik av den företagsekonomiska dialogen

  Detta är en avhandling från Hans Lindquist, Hantverkaregatan 17, S-211 55 Malmö or Jan E Persson, Torgasträdet 18c, S-296 72 Yngsjö

  Författare :Jan E Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; Marknadsanalys; Market study; Reason; Meaning; Dialogue; Interaction; Perception; Expectation; Service Quality; Satisfaction; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kundens subjektiva upplevelse eller uppfattning har kommit att bli en närmast självklar utgångspunkt för dagens diskussioner om hur man bör definiera och mäta kvalitet på tjänster. Begreppet kundupplevd tjänstekvalitet har etablerats som något av ett axiom både inom näringslivet och inom företagsekonomisk forskning. LÄS MER

 5. 5. Stress, satisfaction, and quality : : studies of organizational and individual well-being in health

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Public Health Sciences

  Författare :Sarah Thomsen; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; work environment; work environment; health care; stress; job satisfaction; participation; physicians; nurses; quality of care; patient satisfaction;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to indicate key organizational attributes in the health care work environment that can have an impact on both personnel well-being and the quality of care they provide. In order to achieve this aim, four steps were carried out: identifying important individual and organizational attributes, testing the validity and reliability of the measurement instrument and process, testing a mediational model using structural equation modeling, and investigating the effects of a quality improvement initiative on personnel and patients. LÄS MER