Sökning: "Pyralidae"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Pyralidae.

 1. 1. Disruption of moth mating behaviour by olfactory and auditory cues

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Glenn Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; ultrasound; predation risk; selection; heritability; flight tunnel; harmonic radar; pest control; mating disruption; pheromone communication; Pyralidae; Lepidoptera; Noctuidae; Animal ecology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärleksdofter och varningsljud i bekämpning av nattfjärilar Jag har studerat hur populationer av skadegörande nattfjärilar kan bekämpas med miljövänliga metoder där djurens egna sinnessystem manipuleras. Liksom många andra insekter kommunicerar nattfjärilar med artspecifika doftsignaler (feromoner) vid parning. LÄS MER

 2. 2. Circadian Rhythms in Moth Sex Pheromone Communication

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Germund von Wowern; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physiology of invertebrates; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Entomology; Ecology; Ekologi; locomotor activity; social synchronisation; PDH; corazonin; PBAN; pheromone response; sex phermone; Lepidoptera; Ryggradslösa djurs fysiologi; calling behaviour; circadian rhythm;

  Sammanfattning : Sex pheromone communication and related physiological processes are regulated by circadian clock mechanisms in many moth species. This thesis includes studies of circadian rhythms in sexually relevant behaviours and communication in the Egyptian cotton leafworm Spodoptera littoralis, the turnip moth Agrotis segetum, the Indian meal moth Plodia interpunctella and the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella. LÄS MER