Sökning: "Pyk2 FAK"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Pyk2 FAK.

 1. 1. Signal Transduction by Proline-Rich Tyrosine Kinase Pyk2

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inga Dikic; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Onkologi; Protein phosphorylation; tyrosine kinase; Pyk2 FAK; neuronal differentiation; Ras MAP kinase pathway; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology;

  Sammanfattning : The proline-rich tyrosine kinase (Pyk2) together with focal adhesion kinase (FAK) define a family of non-receptor protein tyrosine kinases that are regulated by diverse stimuli. Activation of Pyk2 has been implicated in multiple signaling events, including modulation of ion channels, activation of MAP kinase cascades and apoptotic cell death. LÄS MER

 2. 2. Adhesion Dependent Signals Cell Survival, Receptor Crosstalk and Mechanostimulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anjum Riaz; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Integrins; Signal transduction; Protein kinase B; Akt; PI3K; Heparanase; ROS; Mechanosignalling; Molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology; Biology with specialization in Molecular Cell Biology; Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi; Cellforskning; Cell Research;

  Sammanfattning : The integrin family of cell surface receptors is evolutionary conserved and found in all multicellular animals. In humans 8-alpha and 18-beta integrins are non-covalently associated into 24 dimers. Integrins mediate cell-extracellular matrix and cell-cell interactions and participate in cell signalling. LÄS MER