Sökning: "Punkten Psychology Kolleberga Korsaröd Vallmotorp Tomkins Berne affects human being theory mileau t"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Punkten Psychology Kolleberga Korsaröd Vallmotorp Tomkins Berne affects human being theory mileau t.

  1. 1. TA i missbruksarbete - Transaktionsanalytisk psykoterapi som behandlingsmetod för drogmissbrukare i miljöterapeutisk vård

    Detta är en avhandling från Thomas Ohlsson, Institutet för livsterapi, Tegelgårdsgatan 1, SE-211 33 Malmö

    Författare :Thomas Ohlsson; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Punkten; Kolleberga; Korsaröd; Vallmotorp; Tomkins; Berne; affects; human being theory; mileau therapy; group therapy; psychotherapy; TC; Therapeutic Communities; TA; Transactional Analysis; Drug abuse; addiction; Psykologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : This monograph studies the outcomes of transactional analysis (TA) psychotherapy with addicts of heavy drugs in long time residential treatment (one year or more) at Swedish therapeutic communities (TCs) during the 1990s. Two sets of data were obtained: The primary material concerned results of approximately one year of TA-therapy; the secondary specific TA-therapy results versus total mileau therapy results. LÄS MER