Sökning: "Pulse Wave Imaging"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Pulse Wave Imaging.

 1. 1. Ultrafast Photoionization Dynamics Studied with Coincidence Momentum Imaging Spectrometers

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Yu-Chen Cheng; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03-01]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Photoionization; High-order Harmonic Generation; Extreme Ultraviolet; Free-Electron Laser; Molecular Dissociation; Charge Transfer; Coincidence Measurement; Momentum Imaging; Electron Wave Packet;

  Sammanfattning : The time scale of the dynamics in atoms and molecules varies from attoseconds (10-18) to picoseconds (10-12) depending on the size of the particles. To study such dynamics, ultrafast light pulses are needed to trigger and capture the reaction. One of the most direct methods consists in ionizing the system and observing the following response. LÄS MER

 2. 2. Ultrasonic Methods for Quantitative Carotid Plaque Characterization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Erik Widman; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Atherosclerosis; Cardiovascular Disease; Carotid Artery; Elasticity; ex vivo; in vivo; Phantom; Plaque; Polyvinyl Alcohol; Pulse Wave Imaging; Shear Wave Elastography; Speckle Tracking; Stroke; Ultrasound;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases are the leading causes of death worldwide and improved diagnostic methods are needed for early intervention and to select the most suitable treatment for patients. Currently, carotid artery plaque vulnerability is typically determined by visually assessing ultrasound B-mode images, which is influenced by user-subjectivity. LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of non-invasive ultrasonic methods for arterial characterization

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Anders Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumentation technology; TDI; Tissue Doppler imaging; Arterial characterization; Non-invasive; Flow generation; PWV; Pulse wave velocity; Mät- och instrumenteringsteknik; Ultrasound; Vascular impedance;

  Sammanfattning : As cardiovascular diseases have been the most common cause of mortality in the western world for decades, the demand for appropriate diagnostic methods is obvious. To facilitate the examination non-invasive methods are preferable since they do not require sensors within the circulation system. LÄS MER

 4. 4. Ultrasonic Methods for 2D Arterial Wall Movement Measurements

  Detta är en avhandling från Magnus Cinthio, Department of Electrical Measurements, LTH, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Magnus Cinthio; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tissue Doppler imaging; Cardiovascular system; Diagnostik; Diagnostics; Kardiovaskulära systemet; arteries; ultrasound; shear stress; axial movement; radial movement; Arterial distension; Arterial lumen diameter; PWV; Arterial longitudinal movement; pulse-wave velocity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt- och kärlsjukdomar är den största enskilda orsaken till en för tidig död i västvärlden. För att öka kunskapen om dessa sjukdomar är det viktigt att finna mätmetoder, gärna icke-invasiva, som kan användas för att studera tidiga yttringar av hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Compact and Efficient Millimetre-Wave Circuits for Wideband Applications

  Detta är en avhandling från Magnus Cinthio, Department of Electrical Measurements, LTH, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Lars Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; resonant-tunnelling diode; millimetre-wave spectrum; integrated transmitter; energy-efficiency; compact circuit; dielectric resonator antenna; transistor; wavelet generator; wideband.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trådlös kommunikation via radiosystem har närapå blivit en rättighet i dagens samhälle. Vi förväntar oss att internet inte ska vara mer fjärran än där vi senast lade vår ``smarta mobiltelefon''; antagligen inom armlängds avstånd. LÄS MER