Sökning: "Public Health Nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden Public Health Nurse.

 1. 1. School health nursing perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health (NHV)

  Författare :Eva K. Clausson; Högskolan Kristianstad.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). LÄS MER

 2. 2. Hälsovägledning i barnhälsovården : : syntetisering av två uppdrag

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Ewy Olander; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child Health Services; Child Health Promotion; health counselling; health education; Grounded Theory; synthesising; population-individualising.; Population-individualisation; Health Education; Health Counselling; Synthesising; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie fokuserar på distriktssköterskors hälsovägledning i barnhälsovården. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur hälsovägledning utformas och genomförs, samt att generera teori, användbar för praktisk barnhälso-vårdsverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Adolescents' perspective on mental health and health-promoting dialogues

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Agneta Tinnfält; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child public health; the Convention on the Rights of the Child; ethics; focus group; gender; mental health; school health; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Social Medicine; Socialmedicin; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Young people in Sweden are satisfied with most things in their lives. But they are not satisfied with school and not with their opportunities for personal influence. The Convention on the Rights of the Child emphasizes the right for children to express their views freely and that their views should be given due weight. LÄS MER

 4. 4. Mental health problems among adolescents Public health nurses' work and interprofessional collaboration within the school health service

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Marie Dahlen Granrud; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; interprofessional collaboration; mental health problems; public health nurse; secondary school; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The aim with this thesis was to study adolescents with mental health problems, factors that are associated with mental health problems, visits to the public health nurse (PHN), and how PHNs and other professionals experience the collaboration in school and school health services related to mental health problems. Methods: Qualitative and quantitative methods were used. LÄS MER

 5. 5. Team-based approach in the management of diabetes at primary health care level in Muscat, Oman challenges and opportunities

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kamila Al-Alawi; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Challenges; Health care providers; Oman; Perceptions; Primary health care; Team-based approach; Type 2 diabetes; Nurse-led clinics.; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Introduction: The growth of type 2 diabetes is considered an alarming epidemic in Oman. The efficient team-based approach to diabetes management in primary health care is an essential component for providing ideal diabetic care. LÄS MER