Sökning: "Proto-Italic"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Proto-Italic.

  1. 1. A Comparative Grammar of Latin and the Sabellian Languages : The System of Case Syntax

    Författare :Karin Tikkanen; Gerd Haverling; Gerhard Meiser; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Latin; Sabellian languages; Oscan; Umbrian; Proto-Italic; case syntax; comparative linguistics; historical linguistics; Sprachbund; Stammbaum; Latin language; Latin; latin; Latin;

    Sammanfattning : This dissertation is a comparative grammar of the case syntax of Latin and the Sabellian languages. The Sabellian languages were a group of Indo-European languages on the Italian peninsula, attested in inscriptions approx. 650 – 50 BCE. LÄS MER