Sökning: "Prostatic neoplasms"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Prostatic neoplasms.

 1. 1. Male Subfertility and Prostate Cancer Risk: Epidemiological and Genetic Studies

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Yasir Ruhayel; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytoplasmic and nuclear; Receptors; Prostatic neoplasms; genetic; Polymorphism; male; Infertility; Hypogonadism; Genetic association studies; Case–control studies; Androgens;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De manliga könshormonerna, sk. androgener, spelar en nyckelroll under foster-utvecklingen av de manliga inre (t ex. blåshalskörtel/prostata) och yttre (t ex. penis) könsorganen. LÄS MER

 2. 2. On the use of administrative databses in health care analyses

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Paul Blomqvist; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : On the use of administrative databases in health care analyses Paul Blomqvist, B.Sc., M.D. LÄS MER

 3. 3. Radioimmunoimaging and Radioimmunotherapy of Prostate Cancer Preclinical evaluation of kallikrein related peptidase 2 targeting

  Detta är en avhandling från Department of Medical Radiation Physics, Clinical Sciences, Lund, Lund University

  Författare :Oskar Vilhelmsson Timmermand; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radioimmunoimaging; radioimmunotherapy; antibody; 11B6; indium-111; lutetium-177; kallikrein related peptidase 2; hK2; PSA; prostate cancer; SPECT; KLK2; cherenkov luminescence imaging; CLI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom bland män. Många av de som diagnosticeras med prostatacancer får inga besvär men cirka 2400 män dör årligen av sjukdomen. LÄS MER