Sökning: "Prophecy"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Prophecy.

 1. 1. Varför säger Herren så? Profeterna, kontexterna, retoriken. En jämförelse mellan Amos och Malaki

  Detta är en avhandling från Stig Fred, Smålandsgatan 18, SE-252 76 Helsingborg

  Författare :Stig Fred; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; context; attitude.; Prophecy; messenger formula; rhetoric; rhetorical strategy; rhetorical analysis; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Profeterna legitimerar i regel sitt budskap genom att inleda med den s k budbärarformeln: Så säger Herren. Därmed menar de att Herren talar genom dem. De utgör endast hand stämma. De budskap, som framförs under de knappt 400 år som Gamla testamentets skriftprofeter verkar, är emellertid oerhört mångformiga. LÄS MER

 2. 2. Isaiah's Alleged Social Critique. A Foreign-Political Reading of Passages Such as Isaiah 5:8-24 and 10:1-4

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Olof Bäckersten; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Prophecy; God; Hezekiah; Ahaz; Assyrian crisis; Military alliances; Anti-Assyrian policy; Woe-Oracle; Ethics; Social critique; Isaiah 1-39; Isaiah; Bible; Old Testament; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning. Man brukar mena att domsförkunnelsen i Jesaja 1?39 har två brännpunkter. I det jag kallar den samhällskritiska diskursen fördöms överklassens livsstil i allmänhet och dess förtryck av de fattiga i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Taming the Prophets : : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Martin Kjellgren; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Apocalypticism; Astrology; Confessionalization; Heterodoxy; Knowledge; Lutheranism; Magic; Orthodoxy; Politics; Power; Prophecy; Reformation; Religion; Science; Social Discipline; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Epistemology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English In May 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In the verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for any Christian. Yet still astrology was inseparable from the scholarly conception of the world. LÄS MER

 4. 4. The Legacy of the Jaguar Prophet : An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Bodil Liljefors Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Ballgame; Sacrifice; Mythology; Rituals; Books of Chilam Balam; Historiography; History; Prophecy; Maya; Religion; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många har fascinerats av det mystiska Mayafolket som byggde fantastiska städer med tempelpyramider, astronomiska observatorier och bollplaner djupt inne i djungeln i Guatemala och Mexiko. Vilka var de som utvecklade denna högkultur med hieroglyfer och avancerade kalendrar? Denna avhandling presenterar Mayaindianernas religion och historia. LÄS MER

 5. 5. Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal., p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Edvardus Bergström stip. Reg. Uplandus[.] In audit. Gust. die XI Jun. MDCCCXXVIII., P. II

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excudebant Regiæ Academiæ typographi

  Författare :Christopher Mauritz Årre; Uppsala universitet.; [1828]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Prophecies; Hebrew language; Prophecy; Prophecies; Hebrew language; Profetior; Hebreiska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER