Sökning: "Pronomen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Pronomen.

 1. 1. Vi svenskar, vi människor och bomben : En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959

  Författare :Görel Bergman-Claeson; Mats Thelander; Peter Cassirer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; atomic nuclear weapons; press debate; perspective; identification; pronouns; argumentation; discourse analysis; atomvapen; pressdebatt; perspektiv; identifikation; pronomen; argumentation; diskursanalys; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Facing dementia as a we : Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia

  Författare :Elin Nilsson; Lars-Christer Hydén; Anna Olaison; Jaqueline Kindell; Olaison Anna; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; couplehood; dementia; epistemics; multimodal interaction; pronouns; relationships; video-recorded interviews; we-ness; “couplehood”; demens; kunskapshantering; multimodal interaktion; pronomen; relationer; samtalsanalys; videoinspelade intervjuer; vi-skap; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : We live longer than ever before, which means that we also live longer with disorders such as those connected with dementia. Most people diagnosed with dementia live in ordinary housing for a long time, relying on their social network for support, mainly involving spouses or adult children. LÄS MER

 3. 3. Man, en och du : Generiska pronomen i svenskans historia

  Författare :Sanna Skärlund; Svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of three generic pronouns in the history of the Swedish language, from the year of ca. 1225 until today. LÄS MER

 4. 4. Förtvivlade läsningar : Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Författare :Elisabeth Hjort; Elena Namli; Stefan Jonsson; Franzén Carin; Elisabeth Hjorth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER

 5. 5. Reflexivt och personligt pronomen. Anaforisk syftning hos ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer

  Författare :Sofia Tingsell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anaphora; binding; reflexive pronoun; linguistic variation; multilingualism; adolescent language; Lexical-Functional grammar; Swedish.;

  Sammanfattning : This thesis is an empirical study of the choice between a reflexive and a non-reflexive pronoun to express coreference in Swedish. Anaphoric binding has previously been considered to follow a typical pattern in which reflexive (possessive) pronouns are interpreted as coreferent with the subject of the finite clause, the domain, in which they occur. LÄS MER