Sökning: "Proline derivatives"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Proline derivatives.

 1. 1. Amino acid-catalyzed synthesis of amino acid derivatives : Application and semi-synthesis of Paclitaxel, Docetaxel and their derivatives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Organic Chemistry, Stockholm University

  Författare :Pawel Dziedzic; Armando Córdova; Stephen Hanessian; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Organocatlysis; amino acids; syntesis; Taxol and Taxotere derivatives; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis deals with different applications of organocatalysis, where amino acid derivatives and small peptides are applied as catalysts. First, the development of environmentally friendly aldol reactions, carried out in aqueous media is illustrated. The corresponding β-hydroxy ketones are formed with ee´s up to 99%. LÄS MER

 2. 2. Development of organocatalytic asymmetric transformations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för organisk kemi

  Författare :Ismail Ibrahem; Armando Cordova; Stephen Hanessian; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymmetric Catalysis; α-amino acids; Aldehydes; Ketones; α-Aminomethylation; Aziridination; Hydrophosphination; Diarylprolinol; Proline derivatives; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : The ability of amino acids and amino acid derivatives to mediate various organocatalytic asymmetric transformations has been investigated and applied in the development of various reactions. This work describes the development of a direct catalytic asymmetric α-aminomethylation of ketones and aldehydes, a catalytic asymmetric aziridination, hydrophosphination and amination of α,β-unsaturated aldehydes. LÄS MER

 3. 3. Development of highly enantioselective organocatalyzed transformations

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Palle Breistein; Armando Córdova; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymetric catalysis; aldehydes; proline derivatives; transition metals; Friedel-Crafts; conjugate addition; boration; α-alkylation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Development of New Methodology in Organic Synthesis: Lewis Acid-Mediated Rearrangements of Ammonium Ylides and Addition of 1, 3-bis(silyl) propenes to Aldehydes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Pavel Tuzina; Peter Somfai; Ari Koskinen; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; asymmetric; amino acid; ammonium ylide; Lewis acid; microwave irradiation; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of new methodologies in organicsynthesis. The main focus is on the development of Lewis acid-mediated [1,2]-rearrangements of ammonium ylides and the novel addition of 1,3-bis(silyl)propenes to carbonyl compounds. LÄS MER

 5. 5. Enantioseparation of drugs and related compounds using chiral mobile phase additives

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ngoc Hang Huynh; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical chemistry; Farmaceutisk kemi; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi; analytisk farmaceutisk kemi; Analytical Pharmaceutical Chemistry;

  Sammanfattning : Neutral and anionic chiral mobile phase additives have been employed to separate enantiomers of drugs and related compounds using aqueous buffer solution and hydro-organic solvent mixtures as mobile phases.Ester derivatives of tartaric acid, e. g. LÄS MER