Sökning: "Projektledning system"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Projektledning system.

 1. 1. Component-Oriented Software System Architectures

  Författare :Lars Jakobsson; Remigijus Gustas; Benkt Wangler; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Software Architecture; Software Component; Enterprise Modeling; Software Development; Software Life Cycle; Development Process; System Architecture; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : When designing and developing software systems, there are several challenges that have to be addressed such as complexity, change management and system integrity. Trends in development processes, programming languages and software design are constantly changing. LÄS MER

 2. 2. Avvikelsens mekanismer : Observationer av projekt i praktiken

  Författare :Markus Hällgren; Tomas Blomquist; Nils Wåhlin; Mats Engwall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; project management; loosely coupled systems; deviations; practice; Projekt; projektledning; löst kopplade system; avvikelser; praktik; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Bakgrund I det närmaste alla organisationer strävar efter att använda sina resurser så effektivt som möjligt. Vad som dock inte diskuterats i någon större utsträckning är att den starkt kopplade komplexa organisationen inte klarar av att bemöta ens den minsta avvikelsen utan att ägna den direkt uppmärksamhet. LÄS MER

 3. 3. Projektledning i korta projekt : Observationer av projektledares arbete i multiprojektmiljö

  Författare :Andreas Nilsson; Anders Söderholm; Tomas Blomquist; Kim Wikström; Handelshögskolan vid Umeå universitet Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; Project management; Multi-project environment; Short-duration projects; Participant observation; Interview; Telecom; Meetings; Change; Guard;

  Sammanfattning : As most of the project management models were developed for larger projects, there is a lack of understanding of what project managers in short duration projects do. Short-duration projects are projects in multi-project environments lasting for a number of weeks rather than a number of months. LÄS MER

 4. 4. Mobile Supported e-Government Systems : Analysis of the Education Management Information System (EMIS) in Tanzania

  Författare :Gudrun Wicander; John-Sören Pettersson; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Louise Yngström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; e-Government systems; mobile telephony; SMS; blended digital system; education management; information systems; systems theory; developing countries; Tanzania; ICT4D; M4D; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : e-Government systems are considered by both governments and international organisations to improve administration and management. In Tanzania, an e-government system for education administration, EMIS, is partly implemented but shows several limitations. LÄS MER

 5. 5. Globala tider : om deadlines och kunskapsintegration i komplexa utvecklingsprojekt

  Författare :Jonas Söderlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :projektledning; temporär organisation; deadline; produktutveckling; kunskap kunskapsintegration; abduktion; Ericsson; Volvo; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Komplexa utvecklingsprojekt ställer utmanande krav på effektiv kunskapsintegration mellan funktionsområden för att dels uppnå ett välintegrerat system, dels för att hantera krävande tidplaner. Uppsatsen söker med detta som utgångspunkt skapa fördjupad förståelse av 'deadlinens' och 'kunskapsintegrationens' innebörd och betydelse i dessa sammanhang. LÄS MER