Sökning: "Projektering"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Projektering.

 1. 1. Design approaches in industrialized house building : A creativity perspective

  Författare :Emma Viklund; Helena Lidelöw; Gustav Jansson; Dan Engström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; architectural design; creativity; design approach; design context; design process; engineering design; industrialized house building; platform; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Industrialized house builders strive towards structure and control of their processes, including design. Such structure is seldom sought for in architectural design practice, where individuality and autonomy are considered essential. LÄS MER

 2. 2. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  Författare :Mats Öberg; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Sammanfattning : The objective of this work is to explore ways of enhancing the overall lifetime quality, including cost and environmental efficiency, of Swedish concrete multi-dwelling buildings. The building and its characteristics, as well as the procedures for whole life optimisation, are addressed. LÄS MER

 3. 3. Integrated life cycle design : application to concrete multi-dwelling buildings

  Författare :Mats Öberg; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; projektering; fallstudier; hållbar utveckling; kostnader; betongkonstruktioner; materialval; livslängd; inomhusklimat; energianvändning; livscykelanalyser; flerbostadshus; analys; livscykelkostnader; ekonomi;

  Sammanfattning : This work examines the application of ILCD (Integrated Life Cycle Design), to Swedish concrete multi-dwelling buildings. The aim of the study is to look into methodological issues of ILCD and to present the fundamental attributes of dwelling buildings and how they relate to concrete as a structural material. LÄS MER

 4. 4. Integrerad projektering och produktion av industrigolv : methder för att öka kvaliteten

  Författare :Jerry Hedebratt; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöinvesteringar i mindre företag : - projektering och uppfattade effekter utifrån Arbetslivsfondens satsningar

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; Olof Arwidi; Stefan Yard; Dick Ramström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; investments; working environment; small firms; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals primarily with the relationship between investments in working environment and the outcome and apprehended effects of these investment activities in small firms. A main concern in this aspect is what effects investments in working environment might have on efficiency in the companies. LÄS MER