Sökning: "Projektadministration"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Projektadministration.

 1. 1. Exhibition enterprising : six cases of realisation from idea to institution

  Författare :Katja Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exhibitions project management; Entrepreneurhip; Museum techniques; Exhibitions; Konstutställningar; Utställningar; Museologi; Projektadministration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Time-limited and complex interaction : studies of industrial projects

  Författare :Jonas Söderlund; Lars Lindkvist; Graham Winch; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :project management; project organization; temporary organization; time limits; complexity; deadlines; temporary relationships; time orientation; pacing; projektledning; företag; projektadministration; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on four case studies of industrial project organizations: The studies cover product development and construction projects at ABB, Ericsson and Volvo. Generally, the studies aim at exploring the time-limited and complex character of project interaction. LÄS MER

 3. 3. Näringspolitiska samverkansprojekt ur ett organisationsperspektiv : substantiella och symboliska aspekter på organisatoriskt handlande

  Författare :Lena Ramfelt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projektadministration-- företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER