Sökning: "Professionalization process"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Professionalization process.

 1. 1. Professionalization and rehabilitation : the case of Swedish occupational and physical therapists

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna-Lena Bellner; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Professionalization process; rehabilitation; psychosocial working condition; therapeutic relationship models; physical therapists; occupational therapists;

  Sammanfattning : Swedish occupational and physical therapists find themselves in a field of tension, on the one hand dominated by different health care and educational reforms, on the other hand by an ongoing professionalization process. The aim of this thesis is to study how the therapists perceive their working situation in changing surroundings. LÄS MER

 2. 2. Negotiating Teacher Professionalism. On the Symbolic Politics of Sweden's Teacher Unions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Lilja; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; institutional theory; policy analysis; profession; professionalism; professionalization; professional project; teacher professionalism; teacher unions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Institutional theory; Policy analysis; Profession; Professionalism; Professionalization; Professional project; Teacher professionalism; Teacher unions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and content to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent educational reforms – the certification of teachers and the reformation of teacher education – and using theories from the sociology of professions coupled with an institutional approach to the study of organizations this study analyzes how the Teacher Unions construct professional projects in relation to each other as well as in relation to the reforms of the current Ministry of Education. LÄS MER

 3. 3. Dietetic documentation Content, language and the meaning of standardization in Swedish dietitians’ patient record notes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elin Lövestam; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nutrition informatics; dietitians; Nutrition Care Process; patient records; professionalization; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore dietetic notes in Swedish patient records regarding content, language and the meaning of standardization.Firstly, an audit instrument for dietetic notes in patient records, Diet-NCP-Audit, was elaborated and tested. LÄS MER

 4. 4. Kampen om katedern feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christina Florin; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish history; 19th and 20th social history; history of education; history of women; elementary school teachers; female teachers; organized capitalism; feminization; professionalization; Folkskolan; Sverige; genusaspekter; 1800-talet; Lärare; Professionalisering;

  Sammanfattning : The thesis deals with the development of the secondary school teaching professionduring the second half of the 19th century and the early 20th century. The emphasisof the study is on the concurrence of three structural processes in this profession:feminization, professionalization and governmental bureaucratization. LÄS MER

 5. 5. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johanna Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkekonst är uttryck för våra försök att bemöta och betvinga det svåra som livet ställer oss inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Läkekonst formas dock inte bara av våra kunskaper och tekniska framsteg, utan även av grundläggande kulturella värderingar och traditioner. LÄS MER