Sökning: "Professional support"

Visar resultat 1 - 5 av 458 avhandlingar innehållade orden Professional support.

 1. 1. Professional support in childbearing, a challenging act of balance

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Stina Thorstensson; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; Professional support; social support; education; attitudes; childbearing; motherhood; mother-infant interaction; caesarean birth; ideology in practice; Vårdvetenskap; Nursing Science; ceasarean birth;

  Sammanfattning : As a jpg-attachment to this record.... LÄS MER

 2. 2. Anaesthetists and Professional Excellence Specialist and Trainee Anaesthetists’ Understanding of their Work as a Basis for Professional Development, a Qualitative Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Larsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; Professional training; competence; anaesthesiology; phenomenography; phenomenology; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : Why do some anaesthetists perform a better job than others? Why do some trainees grow faster in their professional role than others? These are important questions when the education of anaesthetists is so topical. Research in work pedagogy has shown that competence is related to the way professionals understand their work; the two first interview studies of this thesis are about understanding work. LÄS MER

 3. 3. Att möta det oväntade : tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Bim Riddersporre; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Life-world; Professional Support; Parental Attitudes; Early Parenthood; Down Syndrome; Utvecklingspsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Early parenthood; Down syndrome; Parental attitudes; Professional support; Life-world experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ulla-Carin Hedin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social support; workplace support; supportive relationships; support processes; social support and health;

  Sammanfattning : The thesis has two aims: to investigate social support - informal as well as formal and professional support - as a type of help and to find concepts to describe, analyse and understand support processes in the workplace network. The thesis is based on interviews with individuals who were sicklisted for a lenghty period and their support providers at the workplace, approximately 60 interviews related to the provision and receipt of support were carried out at the Swedish Post office and District Health Care in Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Journalism in Transition. The professional Identity of Swedish Journalists

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jenny Wiik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; profession; professional discourse; professionalism; Bourdieu; gender identity; organizational identity; managerialism; journallistic field; professional ideals;

  Sammanfattning : Is journalism going through ‘de-professionalization’ or is it just entering a new phase – taking a different shape? And what is the meaning of professional ideals such as scrutiny and autonomy in these processes? In my thesis, “Journalism in Transition”, I discuss these matters, focusing on the case of Swedish journalists. Empirical support is drawn from a national survey conducted five times since 1989 on the Dept. LÄS MER