Sökning: "Product-Limit estimator and Monte-Carlo Simulation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Product-Limit estimator and Monte-Carlo Simulation.

  1. 1. Aspects of analysis of small-sample right censored data using generalized Wilcoxon rank tests

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Marie-Louise Öhman; Umeå universitet.; [1994]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Censored generalized Wilcoxon rank test statistics; Variance estimation; Jackknifing; Influence function; Gross error sensitivity; Break-Down point; Sensitivity curve; Location parameter estimation; Product-Limit estimator and Monte-Carlo Simulation; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap; Statistics; statistik;

    Sammanfattning : The estimated bias and variance of commonly applied and jackknife variance estimators and observed significance level and power of standardised generalized Wilcoxon linear rank sum test statistics and tests, respectively, of Gehan and Prentice are compared in a Monte Carlo simulation study. The variance estimators are the permutational-, the conditional permutational- and the jackknife variance estimators of the test statistic of Gehan, and the asymptotic- and the jackknife variance estimators of the test statistic of Prentice. LÄS MER