Sökning: "Process styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade orden Process styrning.

 1. 1. Managing the fuzzy front end of product and process development : case studies of process firms

  Författare :Monika Kurkkio; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : This thesis addresses different aspects of how to manage product development and process development. Two research studies have been conducted, both within the process industry. LÄS MER

 2. 2. Beyond process management : exploring organizational applications and complex adaptive systems

  Författare :Klara Palmberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : The shift into the 21st century has been dominated by the development of information technology, affecting the way we communicate and the conditions for organizations. New forms of organizing emerge as a response to these changing conditions. LÄS MER

 3. 3. Styrning av organisationer : ett systemperspektiv tillämpat på statliga företag

  Författare :Carin Holmquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inter-organizational relations; control relations; state enterprise; actors perspective; complexity; uncertainty; game of power; Företag; Statlig verksamhet; Företagsledning; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This is a study of inter-organizational relations, especially of control relations, applied to Swedish state enterprise.The growing interdependence between different parts of society as well as the dynamic environment of organizations bring forward a need for new patterns of interaction. LÄS MER

 4. 4. Att anordna styrning : tillblivelse av en mångfald av styrteknologier

  Författare :Kim Eriksson; Eva Wittbom; Fredrik Svärdsten Nymans; Maria Mårtensson; Emma Ek Österberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; Management control technologies; Changing management control; Multiplicity; Assemblage; Public sector; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the last couple of decades, management control studies have taken an increased interest in the multiplicity of management controls. Broadly speaking, research has focused on the consequences of management controls. However, research has rarely examined how a multiplicity of management controls comes to exist. LÄS MER

 5. 5. Läraragens i mötet mellan lärares professionalism och styrning av skolan

  Författare :Louise Frey; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; läraragens; läraryrket; professionalism; policy; styrning;

  Sammanfattning : Teachers’ significant role as professionals is being discussed increasingly in the Swedish debate about schools and education, and is emphasised in the Swedish National School Commission’s report of 2017. This study was aimed at exploring teachers’ talk when they discussed a policy document and to relate this to teachers’ professionalism. LÄS MER