Sökning: "Problem based learning PBL"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Problem based learning PBL.

 1. 1. Problem-based and conventional medical education from a student perspective : a qualitative analysis comparing students' experience of medical education, approach to learning and reading comprehension

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ameneh Rahimi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem-Based Learning PBL ; medical education; learning approach; learning outcome; attitudes; experimental design; qualitative analysis.;

  Sammanfattning : The study is primarily an empirical investigation to students' experiences of university education, approaches to learning and comprehension of a learning task. Sixty medical students, equally distributed over a PBL and a traditional medical school have participated in this study. LÄS MER

 2. 2. Developing a Problem Based Learning model for Internet-based teaching in academic oral health education

  Detta är en avhandling från Malmö University, Centre for Oral Health Sciences

  Författare :N Mattheos; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :Medicine; Problem Based Learning; Datorstödd undervisning; Web-based learning; Problembaserad inlärning; Datorsimulering; Virtual Classroom; Multimedia i undervisningen; Dental Education; Internet-based Learning;

  Sammanfattning : Problem Based Learning (PBL) has been fully or partly adopted by several medical and dental schools throughout the world, but only few attempts have been made to adjust this method to Distance Learning (DL) environments. It appears that the interaction demands of PBL could not be easily facilitated by the technologies used for DL in the past. LÄS MER

 3. 3. Mellan kaos och kosmos om eget ansvar och självständighet i lärande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Silén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; student centred learning; student responsibility; independent learning; self directed learning; problem based learning; motivation; higher education; nursing education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : In this thesis, the aim was to attain a deeper understanding according to the students meaning of learning related to their own responsibility and independence within a framework of an educa¬tional programme.An empirical study with an ethnographic approach was carried out during one term of a nursing programme that uses the PBL-approach. LÄS MER

 4. 4. Information Technology and Interaction in Learning

  Detta är en avhandling från Malmö University, Centre for Educational Research and Technology in Oral Health, Department of Periodontology Centre for Oral Health Sciences

  Författare :Nikos Mattheos; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :Medicine; Computer-assisted instructions; Datorstödd undervisning; Distance Learning; Tandläkarutbildning; User-computer interface; Human-Computer interaction; Problem-based learning; Computer communication networks;

  Sammanfattning : Learning is an interactive process between the learner and the surrounding structures, the so-called learning environment. Several types of instructional interaction - such as the learner-tutor, the learner-learner, the learner-content, and recently, the learner-interface interactions - have been identified in higher education. LÄS MER

 5. 5. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna-Lena Göransson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Svenska; Swedish; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER