Sökning: "Principals"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet Principals.

 1. 1. Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete : Möjligheter och hinder för planerad förändring

  Författare :Jaana Nehez; Ulf Blossing; Anette Olin; Jorunn Møller; Sverige Göteborg Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planned change; principals; principals practices; practice theory; practice architectures; school development; action research; planerad förändring; rektorer; rektorers praktiker; praktikteori; praktikarkitekturer; skolutveckling; aktionsforskning;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how principals’ practices in improvement work are formed and how these practices affect principals’ possibilities to work with planned change. The study takes its departure from ten Upper Secondary School principals’ improvement work concerning enterprise education. LÄS MER

 2. 2. Internal capacities for school improvement : Principals' views in Swedish secondary schools

  Författare :Conny Björkman; Anders Olofsson; Olof Johansson; Kauko Hämäläinen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school improvement; successful schools; capacity building; internal capacities; collaboration forms; staff development; leadership; principals´ views; Education; Pedagogik; principals views;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse principals´ views of collaboration forms, staff development and leadership, as critical internal capacities for school improvement, in five more successful and four less successful Swedish secondary schools, and compare the qualitative similarities and/or differences in the principals´ views at the level of schools. A successful school is understood to be a school where pupils accomplish both the academic objectives and the social/civic objectives in the National Curriculum. LÄS MER

 3. 3. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Författare :Helena Hallerström; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; norm analyses; norm model; structures; norm supporting; norms; local authorities; law; decentralisation; steerage; principals´ domain; domain; principals´ norms; curriculum development; educational development; education; development; leadership; headmaster; Sociology of law; principal; Juridical science; Administrative law; Sociology; Samhällsvetenskaper; Rättsvetenskap; juridik; Förvaltningsrätt; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis puts a focus on school leadership and school development. The local authorities took over responsibility for public education in 1991. At the same time, steerage by rules was abandoned in favour of steerage by goal-setting and result evaluation. The principal is an important link in this chain of steerage. LÄS MER

 4. 4. Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete: Möjligheter och hinder för planerad förändring

  Författare :Jaana Nehez; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planned change; principals; principals’ practice; practice theory; practice architectures; school development; action research;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how principals’ practices in improvement work are formed and how these practices affect principals’ possibilities to work with planned change. The study takes its departure from ten Upper Secondary School principals’ improvement work concerning enterprise education. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Författare :Sten-Sture Olofsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compitencies; leadership levels; management styles; responsibility and technical rationality; Pedagogy and didactics; women principals; compulsary school; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to chart the situation of women principals. By the time the in-vestigation was made the whole amount of women principals in compulsory school was about 16 percent (90/91). Of 235 contacted women, 204 were serving as principals. 173 responded which means 85 percent. LÄS MER