Sökning: "Primary Intersubjectivity"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Primary Intersubjectivity.

 1. 1. Altering the Point of You - Perspectives on Intersubjectivity and Metacognition

  Författare :Rikard Liljenfors; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Understanding; Mentalization; Primary Intersubjectivity; Metacognitive Development; Theoretical Psychology.;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to examine different aspects of the role of intersubjectivity in metacognitive development and in social understanding. More specifically, it investigates how different theoretical frameworks, such as mentalization theory, the theory of primary intersubjectivity, and interaction theory describe the developmental role of intersubjectivity. LÄS MER

 2. 2. Altering the point of you : perspectives on intersubjectivity and metacognition

  Författare :Rikard Liljenfors; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to examine different aspects of the role of intersubjectivity in metacognitive development and in social understanding. More specifically, it investigates how different theoretical frameworks, such as mentalization theory, the theory of primary intersubjectivity, and interaction theory describe the developmental role of intersubjectivity. LÄS MER

 3. 3. Lärande genom möten : En studie av kommunikation mellan lärare och studerande i klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö

  Författare :Eva Svärdemo Åberg; Staffan Selander; Shirley Booth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alterity; asynchronous; classroom; distance education; computer-based network environment; computer mediated communication; ICT; intersubjectivity; learning process; sociocultural theory; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the social interaction of teachers and students, and their reflections on this interaction. This is done in order to illuminate opportunities and constraints of communication and learning in two different environments within distance education – in the classroom and in a computer-based network environment. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 5. 5. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

  Författare :Lena Fritzén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical action; pedagogical practice; communicative action; strategic action; didactics; primary and secondary school; teacher training; special homes for juveniles; dialectics; curriculum theory; Pedagogy and didactics; critical ethnography; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Pedagogical practice is, in several important considerations, contradictory in character. In this dissertation attenention is drawn towards the field of tension that prevails between pedagogical action, which can be descibed in terms of strategic processes and communicative pedagogical action. LÄS MER