Sökning: "Preventative environmental strategies"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Preventative environmental strategies.

  1. 1. Preventative environmental strategies in the service sector

    Författare :Peter Kisch; Internationella miljöinstitutet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljöteknik; pollution control; Environmental technology; Service sector; Preventative environmental strategies; Cleaner production; Pollution prevention; kontroll av utsläpp; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

    Sammanfattning : Preventative environmental approaches (e.g. Cleaner Production and Pollution Prevention) have been successfully implemented in the manufacturing industry. They are, however, far from being fully adopted by all society actors. LÄS MER