Sökning: "Pressure autoregulation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Pressure autoregulation.

 1. 1. Intracranial Pressure in Traumatic Brain Injury

  Författare :Sima Shahsavari; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Brain Swelling; Cerebral Autoregulation; Secondary Brain Injury; Traumatic Brain Injury; Cerebral Compliance; Intracranial Dynamics; Intracranial Pressure;

  Sammanfattning : Traumatic Brain Injury (TBI) continues to be a major problem worldwide. Today, intensive care of patients with TBI is mainely focused on preventing and treating secondary brain injuries. High pressure inside the intracranial cavity (ICP) has been found to be an important feature of disturbed cerebral dynamics and secondary injuries. LÄS MER

 2. 2. Pressure autoregulation of cerebral blood flow in traumatic brain injury and aneurysmal subarachnoid hemorrhage

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulf Johnson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebral blood flow; autoregulation; traumatic brain injury; subarachnoid hemorrhage; Neurosurgery; Neurokirurgi;

  Sammanfattning : The ability of the brain to keep a stable and adequate cerebral blood flow (CBF) independently of fluctuations in systemic blood pressure is referred to as cerebral pressure autoregulation (CPA). When the brain is injured by trauma or hemorrhage, this ability may be impaired, leaving the brain vulnerable to events of high or low blood pressure. LÄS MER

 3. 3. Quality systems to avoid secondary brain injury in neurointensive care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Nyholm; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic brain injury; Subarachnoid hemorrhage; Intracranial pressure; Quality register; Checklist; Nursing interventions; Pressure autoregulation; Intracranial compliance; Hyperthermia; Cerebral energy metabolism; Microdialysis and Brain tissue oxygenation.; Neurokirurgi; Neurosurgery;

  Sammanfattning : Outcome after traumatic brain injury (TBI) depends on the extent of primary cell death and on the development of secondary brain injury. The general aim of this thesis was to find strategies and quality systems to minimize the extent of secondary insults in neurointensive care (NIC). LÄS MER

 4. 4. Hypertension, blood pressure, cognition and cerebral blood flow in the cohort of "Men born 1914"

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Faina Reinprecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; Social medicine; Socialmedicin; Gerontologi; Gerontology; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; regional cerebral blood flow; cohort study; Neurology; neuropsychology; blood pressure; blood pressure monitoring; risk factors; Hypertension;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Flertal studier talar för att såväl vaskulär demens som demens av Alzheimers typ är relaterade till blodtrycksnivå tidigare under livet. En studie har visat att redan blodtrycket vid 50- årsåldern är relaterat till kognitiva (intellektuella) funktioner vid 70-års ålder. LÄS MER

 5. 5. Endothelial Nitric Oxide in the Control of Glomerular Hemodynamics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :János Pittner; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; Juxtamedullary nephron; afferent arteriole; nitric oxide; endothelial calcium; diaminofluoresceins; fura-2; autoregulation; shear stress; flow; videomicroscopy; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : The afferent arteriole of the kidney is a unique vascular segment: it is the effector of the renal hemodynamic autoregulation. The use of the isolated, perfused juxtamedullary nephron preparation makes it possible to visualize the afferent arteriole while preserving its tissue surroundings and the functional integrity of the nephron. LÄS MER