Sökning: "Prefiguration"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Prefiguration.

 1. 1. The Practice of Politics and Revolution : Egypt's Revolutionary Youth Social Movement

  Författare :Sarah Anne Rennick; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social movement; Communities of practice; Youth; Political generation; Revolution; Prefiguration; Egypt;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes a recognized collective political actor in Egypt, the shabāb al-thawra – the revolutionary youth. The thesis posits that in order to understand the shabāb al-thawra political actor, it is necessary problematize “revolutionary youth” beyond its nominative sense. LÄS MER

 2. 2. Mellan flykt och förändring : Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö

  Författare :Kristoffer Ekberg; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :intentional communities; Utopian studies; Prefiguration; social movements; place; environmental movements; counterculture;

  Sammanfattning : The Swedish alternative movement’s place-making activities in the seventies have been understood as an attempt to escape the political sphere. In this thesis, I investigate the ideas and practices of societal transformation seen in rural intentional communities and, to a lesser degree, urban sites. LÄS MER