Sökning: "Predictive Control"

Visar resultat 1 - 5 av 294 avhandlingar innehållade orden Predictive Control.

 1. 1. Modeling and Control of the Paper Machine Drying Section

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Ola Slätteke; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reglerteknik; robotteknik; Automatiska system; Moisture control; Paper-making; Pressure control; Predictive Control; Mid-ranging Control; Wood; Drying Section Modeling; Automation; control engineering; robotics; pulp and paper technology; Pappers- och massateknik;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is modeling and control of the last part of the paper machine - the drying section. Paper is dried by letting it pass through a series of steam heated cylinders and the evaporation is thus powered by the latent heat of vaporization of the steam. LÄS MER

 2. 2. Predictive Control of Diabetic Glycemia

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Meike Stemmann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Control; Diabetes; Prediction; Optimization; Decision Support System;

  Sammanfattning : Diabetes Mellitus is a chronic disease, where the blood glucose concentration of the patient is elevated. This is either because of missing insulin production due to failure of the β-cells in the pancreas (Type 1) or because of reduced sensitivity of the cells in the body to insulin (Type 2). LÄS MER

 3. 3. Resource-Constrained Embedded Control and Computing Systems

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Dan Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotteknik; reglerteknik; kontroll; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; numerisk analys; system; Datalogi; control; numerical analysis; systems; Computer science; Server control; Simulation tools; Feedback scheduling; Real-time control systems; Resource constraints;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inbyggda styrsystem finns idag överallt omkring oss. Moderna bilar, cd-spelare och mobiltelefoner är bara några exempel på produkter som inte skulle fungera utan datorbaserade reglersystem. LÄS MER

 4. 4. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. LÄS MER

 5. 5. Predictive Control of HCCI Engines Using Physical Models

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Anders Widd; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Model Predictive Control; HCCI engine; engine control;

  Sammanfattning : Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) is a promising internal combustion engine concept. It holds promise of combining low emission levels with high efficiency. However, as ignition timing in HCCI operation lacks direct actuation and is highly sensitive to operating conditions and disturbances, robust closed-loop control is necessary. LÄS MER