Sökning: "Poverty Mapping"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Poverty Mapping.

 1. 1. PRO-POOR PLANNING: A Tool for Strategic Territorial Planning and a Conceptual Framework Drawn from Studies in Colombia and Costa Rica

  Detta är en avhandling från Housing Development & Management, LTH, Lund University

  Författare :Carlos de la Espriella; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poverty Reduction; Statistical Information; Social Housing; Urban Governance; Urbanization; Poverty Impact Assessments; Poverty Mapping; Local Authorities; Poverty; Integrated Urban Planning; Inequality; Geographic Information Systems; Decentralization; Costa Rica; Census Microdata; Colombia; Urban Residential Segregation; Urban Planning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom ramen för detta forskningsprojekt har det utvecklats två resultat. En operativ teknik – kallad ”Tool for Strategic Territorial Planning (TSTP)” – som hjälper stadsplanerare att visualisera och bättre informera beslutsfattare om vilka effekter olika åtgärder får på fattigdoms bekämpning, har utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Torken : tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Johan Edman; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; alcoholic care institutions; compulsory care; gender; implementation; problem definitions; recommodification; social criticism; social problems; treatment of alcoholics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates compulsory care of alcohol abusers in Sweden during the years 1940 to 1981. The purposes of the dissertation are twofold: in part to determine the concrete forms which care services for alcohol abusers took during the years focused on, in part to analyze what connections existed between the development of services and conceptions of the reasons for, consequences of and possible solutions to alcohol abuse. LÄS MER