Sökning: "Portraiture"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Portraiture.

 1. 1. Claiming Rome : Portraiture and Social Identity in the Eighteenth Century

  Detta är en avhandling från Uppsala : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sabrina Norlander; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; portraiture; new mythology; Grand Tour; gender roles; eighteenth-century Rome; portrait display; reception; Pompeo Batoni; Doria Pamphilj; Barberini; Pallavicini-Rospigliosi.; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines two groups of European nobility, the Roman aristocracy and the British Grand Tour travellers, specifically, their attitudes towards Antiquity as expressed in portraits produced in eighteenth-century Rome. Antiquity in this study connotes Ancient Rome, particularly its political system, religious system and architecture, and assumes it to be the quintessence of a Western mythology that had supported the legitimation of the ruling classes since the Middle Ages. LÄS MER

 2. 2. Historiska porträtt som kunskapskälla : Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Charlotta Krispinsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History; art historiography; portraiture; connoisseurship; iconography; physiognomy; reception history; national portrait collections; art museums; the Swedish Portrait Archive; history of concepts; the iconic turn; Germany; image science; konsthistorieskrivning; porträtt; kännarskap; ikonografi; fysiognomik; receptionshistoria; nationella porträttsamlingar; konstmuseer; Nationalmuseum; Svenska porträttarkivet; svensk porträttkonst; begreppshistoria; den ikoniska vändningen; Tyskland; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the reception history of early modern portraiture, as expressed in Swedish as well as Nordic and German art historiography written 1880-1945. It focuses on the anthropological and anachronic aspects of the encounter between art historian and portrait, which is analysed according to theory on the agency of images. LÄS MER

 3. 3. Den ideala barndomen : Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion

  Detta är en avhandling från Stockholm : BTJ Seelig and Raster Förlag AB

  Författare :Karin Sidén; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; children´s portraits; the concept of childhood; portraiture; 17th century Swedish art; funeral portraits; upbringing literature; gender roles; Queen Christina; Charles XI; Charles XII; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with a previously neglected category of 17th-century Swedish portraiture, that of royal and aristocratic children. In an introductory chapter the situation pertaining to the commissioning of portraits and their execution is described, with particular reference to the commissioning of children's portraits. LÄS MER

 4. 4. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Detta är en avhandling från BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16

  Författare :Martin Olin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; portraiture; absolutism; Charles XI; Charles XII; David Klöcker Ehrenstrahl; Art history; history of collection; 17th century art; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Porträtt av kungar, krigare, ämbetsmän och andra gestalter från den karolinska epoken (1654-1718) hade kring sekelskiftet 1900 en särställning i svensk kultur. Många konsthistoriker var inspirerade av den nationalromantiska diktar- och konstnärsgenerationen och tolkade de karolinska porträtten som symboler för Sverige och för en historiskt förankrad nationell identitet. LÄS MER

 5. 5. "En Minerva för vår Nord" : Lovisa Ulrika som samlare, uppdragsgivare och byggherre : [queen Lovisa Ulrika, her collections and commissions of art and architecture]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Merit Laine; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Drottningholm; Fredrikshov; Svartsjö; Lovisa Ulrika; Adolf Fredrik; Carl GustafTessin; Patronage; Collecting; Architectural History; Garden History; Chinoiserie; Portraiture; Age of Liberty; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; historia; History;

  Sammanfattning : Lovisa Ulrika's activities within the fields of art and architecture comprised extensive collectingand interior decoration, buildings and gardens at the Royal Palaces of Drottningholm, Svartsjö andFredrikshov. These are described in some detail in this study, but the main purpose is to establishher intentions and how she perceived her role as a builder, collector and patron of the arts. LÄS MER